SN/K 504 Dokumentasjon av produksjon og velferd for fisk i akvakultur

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Stein Halstensen fra GRIEG SEAFOOD ASA

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt [05.12.2019]: Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 9417:2012 Laks og regnbueørret - Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon.
I revisjonen skal følgende vurderes:
− behov for data for fiskevelferd/fiskehelse,
− ny teknologi og driftsformer inkludert miljømålinger,
− tilrettelegging for digitalisering,
− krav til også andre arter,
− behov for termer internasjonalt (ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture).

Komiteen skal også vurdere underveis i revisjonsarbeidet om arbeidet skal føre til en eller flere standarder.

Komiteen skal vurdere informasjonstiltak underveis i arbeidet for forankring og innspill fra hele verdikjeden.

Komiteen kan også foreslå oppstart av annet standardiseringsarbeid.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og eventuelle nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Representert i komiteen

 • AKVAFARM AS
 • ANTEO AS
 • ARTEC AQUA AS
 • CERMAQ NORWAY AS
 • FISKERIDIREKTORATET
 • GRIEG SEAFOOD ASA
 • HAVBRUKSCONSULT AS
 • HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
 • MATTILSYNET
 • MSD ANIMAL HEALTH NORGE AS
 • REDOX AS
 • SJØMAT NORGE
 • THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS
 • VETERINÆRINSTITUTTET
 • ÅKERBLÅ AS