Vil du utvikle standarder innenfor innovativ logistikk?

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor innovativ logistikk. Nå inviterer vi potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

Publisert
roboter på lager
Foto: iStock
Den nye komiteen skal følge og gi norske innspill til arbeidet i det internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 344 Innovative Logistics. Vi inviterer nå til første møte i komiteen, og du og din virksomhet er velkommen til å delta.

Tid:
mandag 4. desember 2023, kl. 12.00–14.00
Sted: Standard Norge, Lilleakerveien 2A (reisebeskrivelse
 

Bakgrunn

De siste årene har man brukt moderne teknologi innenfor logistikk og lagerstyring for å løse problemer på en bedre måte. Innenfor logistikk, ser flere land at standardisering av distribusjon er en nødvendig utvikling.

Kina har initiert opprettelsen av en ny, internasjonal komité som skal jobbe for innovativ distribusjon i logistikk. Dette gjelder spesielt fordelingsprosesser, forbedring av kvalitet, sikkerhet, effektivitet og bærekraft. Standard Norge ønsker derfor å opprette en speilkomité som skal påvirke det internasjonale standardiseringsarbeidet og fastsettelsen av ISO-standarder til ISO/TC 344 i Norge.

Mandat for komiteen

Speilkomiteen følger arbeidet i ISO/TC 344 Innovative Logistics.

Komiteen skal bidra til å fremme norsk kompetanse og interesser i utviklingen av internasjonale standarder innen logistikk og lagerstyring.

Komiteen skal støtte norske deltakere i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Videre skal den foreslå hvordan Standard Norge skal stemme i saker fra ISO/TC og/eller CEN/TC. Herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til produkter som vedtas, vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, og dermed bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov.
 

Det første komitémøtet

På første komitemøte vil vi etablere den norske speilkomiteen, og gjennomgå komiteens mandat. Vi vil ha en kort gjennomgang av standardiseringsregler, og invitere interesserte deltakere til det internasjonale arbeidet.

Bli med i komiteen 

De som deltar i komiteen, forplikter seg til å delta aktivt og bidra i arbeidet gjennom den norske komiteen for innovativ logistikk. 

Deltakere må ta høyde for fire møter per år og 40 timer totalt. 

Vi lover interessante diskusjoner, økt kunnskap om standardene, norsk påvirkning, faglig nettverk og muligheten for å delta i ISO-arbeidet.

Er dette arbeidet interessant for deg og din virksomhet? Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Alexandra Haukaas per e-post eller på telefon 412 53 179.
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.