Vil du utvikle standarder for sporbarhet og dokumentering?

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra til sirkulær økonomi gjennom utviklingen av standarder innenfor sporbarhet og dokumentering. Nå inviterer vi potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

Publisert
resirkulerte blokker
Foto: iStock
Den nye komiteen skal følge og gi norske innspill til det internasjonale standardiseringsarbeidet i komiteene ISO/TC 154 Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration og ISO/TC 308 Chain of custody.

Tid: Onsdag 22. november 2023, kl. 12.00–14.00
Sted: Standard Norge, Lilleakerveien 2A (reisebeskrivelse
 

Bakgrunn

I fjor gjennomførte Standard Norge en utredning for å identifisere satsingsområder hvor standardiseringsarbeid kan gjøre en forskjell. Det innebar en analyse av ISO Trends, CEN-strategier, div. EU-direktiver og -programmer samt nasjonal strategi for sirkulær økonomi. I tillegg gjennomførte vi interne og eksterne faglige avstemminger. 
 
Sporbarhet og dokumentering ble identifisert som et av de relevante satsingsområdene for videre standardiseringsarbeid.
 
Digitale teknologier som Internet of Things, Big Data, Blockchain og kunstig intelligens, kan bidra til økt tillit, sterkere sporbarhet, og iverksetting av sirkulære løsninger. Et av hovedmålene er at bærekraftige produkter og forretningsmodeller skal bli normen i Europa. 
 
Det finnes ikke gode nok systemer for sporing av materialer og de resirkulerte materialenes opphav. Mange virksomheter mangler kompetanse, kapasitet og ressurser til å utvikle sirkulære prosesser og produkter. 
 
Denne speilkomiteen vil bidra til å løse disse utfordringene.
 

Mandatet for komiteen

Komiteen SN/K 623 Sporbarhet og dokumentering følger arbeidet i følgende komiteer:

  • ISO/TC 154
  • ISO/TC 308

Komiteen skal bidra til å fremme norsk kompetanse og interesser i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor sirkulær sporbarhet og dokumentering.

Komiteen skal støtte norske deltakere i internasjonale komitéer og arbeidsgrupper. Videre skal den foreslå hvordan Standard Norge skal stemme i saker fra ISO/TC. Herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til produkter som vedtas, og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, og dermed bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov.

Regler for komitéarbeid

Komiteens oppgaver er blant annet å bidra med faglig innspill til standarden, klarere dokument før det legges ut på høring, behandle høringssvar og bidra til at tidsplanen følges.

Komiteens deltakere vil få tilgang til alle dokumenter fra komiteen, og får muligheten til å påvirke utviklingen av arbeidet.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder komiteens arbeid. Reglene finnes her: Regler for standardiseringsarbeidet

Første komitémøte

Første møte i SN/K 623 Sporbarhet og Dokumentering holdes onsdag 22. november kl. 12.00-14.00 hos Standard Norge, Lilleakerveien 2A. Dagsorden blir ettersendt.

De som deltar i komiteen, forplikter seg til å delta aktivt og bidra i arbeidet gjennom den norske komiteen for sporbarhet og dokumentering.

Deltakere må ta høyde for fire møter per år og 40 timer totalt. 

Vi lover interessante diskusjoner, økt kunnskap om standardene, norsk påvirkning, faglig nettverk og muligheten for å delta i ISO-arbeidet.

Er dette arbeidet interessant for deg og din virksomhet? Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Alexandra Haukaas per e-post eller på telefon 412 53 179.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.