Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, nytt standarddokument

Kan vi redusere eller helt fjerne utslipp av klimagasser fra byggeplasser og anleggsområder? Et nytt standarddokument beskriver tiltak og gir anbefalinger for byggherrer og entreprenører med sikte på nettopp det.

Publisert
Heisekraner mot blå himmel
Foto: Istock

De siste årene har utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder fått økt oppmerksomhet på grunn av et ønske om å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning. Fortsatt er utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder i startgropen, og det er mange utfordringer som må løses før alle byggeplasser og anleggsområder kan bli utslippsfrie.

Standard Norge har sammen med norske aktører utviklet en teknisk spesifikasjon, SN/TS 3770 Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, som gir aktørene hjelp til hvordan de skal gå fram for å oppnå utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, og gir en felles begrepsbruk og definisjoner av systemgrenser og begreper, og en omforent måte å gjennomføre prosjektene på for å effektivisere dem.

Les mer om SN/TS 3770

Se video om SN/TS 3770

Relevante standarder

Se alle produkter