Ny Norsk Standard for kontroll av brannsikkerheten er på høring

Standarden skal bidra til at overlevering av konstruksjoner, installasjoner og dokumentasjon for brannsikkerheten i et bygg blir ivaretatt. Standarden er på høring fram til 29. desember.

Publisert
Person i rød jakke skriver på et clipboard
Foto: Istock

Høringen gjelder standarden NS 3962 Brannsikkerhet – Kontroll av produksjonsunderlag, utførelse og FDV- og produktdokumentasjon. Den angir krav til kontrollprosessen, kontrollnivåer, kontrollmetoder, omfang av kontroll, avviksbehandling og kontrollrapporter.

Komiteen bak standarden

NS 3962 er utarbeidet av komiteen SN/K 384 med medlemmer fra Brannfaglig Fellesorganisasjon, Finans Norge Forsikringsdrift, Oslobygg KF, Stiftelsen Norsk brannvernforening, Cowi Norge, Multiconsult Norge AS, Brakon AS, Byggimpuls AS, Firesafe AS, Hent AS, HH Fire Eater Norge, Hol brann og redning, Kiwa Norge, Brannfag AS, Lilleland AS, Malling & Co Forvaltning AS, Mal Proff AS, PID Solutions, Proveno AS og Betonmast AS.

Gi dine høringskommentarer

Du kan lese gjennom forslaget, som benevnes «prNS 3962:2023», i vårt høringssystem.

Der kan du skrive dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Frist for kommentarer er 29. desember.

For å få tilgang til høringsforslaget, må du logge inn. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet. Det gjør du nederst på denne siden: kommentere.standard.no

Om du allerede har bruker i høringssystemet, kan du gå direkte til høringsforslaget prNS 3962:2023