Sirkulære løsninger for møblering av bygg

Flere og flere gjør det – gjenbruker egne eller andres møbler når kontorlokalene skal designes og møbleres og fylles. Alt med kvalitet, og som fungerer, kan gjenbrukes når lokalene skal endres eller når dere skal flytte.

Publisert
Sofagruppe i fellesrom
Foto: Standard Norge

Sofa, stoler, arbeidspult, sittemøbler, kunst, skillevegger, tepper, stillebokser, møterom, sosiale soner og arbeidsplasser. Leie i stedet for å eie. Brukt i stedet for nytt. Vedlikehold av det du har i stedet for salg. Dette er strategiske valg som virksomheten tar. Og det er akkurat dette vi nå skal veilede mer om gjennom å lage en prosessbeskrivelse for sirkulære møbleringsløsninger. 

–  Høyst sannsynlig vil brukerne også verdsette møbler med en historie og gjerne en kombinasjon av brukt og nytt, mener prosjektleder Merete Murvold i Standard Norge. 

EU hadde ideen og Norge leder prosjektet 

Det var EU sin avdeling for det interne marked (DG GROW - The Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) som først kom med ideen til prosjektet. Målet fra EU sin side er å stimulere til mer kjøp av tjenester og mer sirkulære og bærekraftige løsninger for møblering. Deretter har ideen til en ny standard vært videreutviklet i en arbeidsgruppe i den europeiske FM-komiteen (fasilitetsstyring) i samarbeid med møbelkomiteen.  

Arbeidet ledes av Gunda Djupvik i Advansia med medlemmer fra Finland, UK, Spania, Ungarn, Italia og Norge. Standard Norge har hatt sekretariatet for gruppen. I slutten av april la gruppen fram forslaget og neste skritt blir formell bestilling av oppdraget fra EU og å skrive standarden. 

Komiteen har skissert en ni-stegs prosess 

Standarden er tenkt å omfatte sirkulære løsninger for møblering av bygg. Den vil gjelde for frittstående møbler og definisjonen av det er tenkt å være bred nok til å omfatte alt som du lett og lovlig kan ta med deg når du skal flytte fra lokalene. 

I arbeidet er det foreslått en prosess i ni steg: 

 1. Kartlegging av eksisterende møbler  
 2. Definere sluttbruker og organisasjonens behov 
 3. Arbeidsplassutforming og konsept (oppsett) for møbler basert på behov 
 4. Strategi for ressursvalg og valg av leveransemodell: a) Gjenbruk og oppgradering av eksisterende møbler, b) Leie av møbler (nye, gjenbrukte, resirkulerte) inkludert tjenester, c) Innkjøp (nye, gjenbrukte, resirkulerte), d) En blanding av de tre modellene a, b og c.
 5. Onboarding av designkonseptet  
 6. Innkjøp og levering 
 7. Kundeoppfølging og brukeropplevelse
 8. Relaterte tjenester
 9. Evaluering av møbleringsløsninger (brukerundersøkelser, endringer i valgt løsning ved behov for optimalisering)
   

Brukere og formålet med standarden 

Denne standarden skal veilede eiere, innkjøpere tjenesteleverandører og produsenter i mer sirkulære løsninger og støtte FM i innkjøpsprosessen av møbler og tilhørende tjenester. Og det er ved innkjøp det hele starter og bestiller og leverandører kan påvirkes i retning av gjenbruk og bærekraft.
 
Målet med standarden er blant annet å bidra til mer gjenbruk, sirkularitet og bærekraft, få en felles terminologi og gi et felles rammeverk for alle parter.

Klassifisering og kartlegging 

Standarden er ikke tenkt å inneholde selve møbel-klassifisering som underlag for kartleggingen. Det finnes for øyeblikket ingen standard for dette, men flere systemer er i bruk. Møbelkomiteen har definert møbel grupper og det finnes toll-koder for møbler som kan brukes som basis for klassifikasjon.

Standarden kan stille krav til dataene fra klassifisering av møbler.

Delta i arbeidet

Brukerne av denne standarden vil være byggeiere innenfor offentlig og privat sektor, leietakere, FM ledelse og FM manager, innkjøpere, møbel produsenter og tjenesteleverandører, rådgivere innenfor FM/møblering/sirkulær økonomi, teknologi-leverandører med flere. Arbeidet organiseres under den norske og europeiske FM-komiteen, se https://standard.no/standardisering/komiteer/komiteoversikt/snk-226/ 

Er du interessert i temaet, kan du ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge Merete Murvold