Oppstartsmøte – standardisering for barnevernsinstitusjoner

Standard Norge har den siste tiden mottatt bekymringer og problemstillinger om utfordringene barnevernsinstitusjoner møter i hverdagen. 2. september kl. 14.00 inviterer vi til et møte for å starte arbeidet med standarder som skal hjelpe.

Publisert
Et barn sitter i barnesete
Foto: ShutterStock

Barnevernsinstitusjoner er underlagt strenge krav til kvalitetskontroll og -rapportering. Kravene er kompliserte og kan være krevende å følge opp, både for ansatte i barnevernet og for tilsynsmyndighetene.  

Gjennom dialog med aktører på feltet har vi opplevd et klart behov for standarder som kan tydeliggjøre og bidra til å realisere kravene. Nå inviterer vi alle interessenter til et oppstartsmøte for å avklare hvilke krav som skal omfattes i standardene.

Tid: 2. september kl. 14.00–16.00
Sted: Lilleakerveien 2a, Lysaker, Oslo og digitalt via Teams

For å sikre at vi har et passende stort møterom, ber vi om at du melder deg på i forkant.

Program

 • Kort introduksjon om grunnprinsippene for standardisering og Standard Norges rolle
  Leif-Ove Hansen, Standard Norge
 • Behovet for standardisering hos barneverninstitusjoner
  Reidar Holst Christensen, NHO Geneo
 • Innspill fra myndighet
  (innleder ikke bekreftet enda)
 • Gjennomgang av forslag til mandat
  Leif-Ove Hansen, Standard Norge 
 • Åpen dialog
 • Veien videre

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Hvordan kan standarder bidra?

Standarder kan hjelpe med å tydeliggjøre kravene til kvalitetskontroll og -rapportering. Dette vil gjøre det enklere for ansatte å implementere kravene i det daglige arbeidet, noe som kan forbedre omsorgen og ivaretakelsen av barna. Standardiseringen kan også redusere uønsket variasjon mellom institusjonene og hjelpe mindre institusjoner med å nå et høyere kvalitetsnivå.

Eksempler på områder som kan tydeliggjøres i en standard:

 • Internkontroll  
 • Forsvarlige tjenester  
 • Kompetanse  
 • Krav til boliger  
 • Tilsyn og kontroller  
 • Arbeidsforhold  
 • Bemanning  
 • Økonomi  
 • Tilgjengeliggjøre informasjon fra lovverket  
 • Kvalitetskrav  
 • Samhandling

Standardene vil også kunne bidra til å  

 • sikre, videreutvikle og synliggjøre kvalitet i barnevernsinstitusjoner
 • sikre god dokumentasjon  
 • sikre at barn og unge med behov for, og rett til gode barnevernstjenester får dette i henhold til gjeldende rettigheter.  

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om arbeidet eller oppstartmøtet, kan du kontakte prosjketleder Leif-Ove Hansen per e-post.