Nytt rettelsesblad for NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger

NS 3940 angir definisjoner av begreper og bestemmelser ved beregninger av areal og volum for rom, bygningsdeler, bruksenheter, etasjer eller plan og bygninger. Nå er det lagt til rettelser i utgaven fra 2023.

Publisert
En som ser på plantegninger
Foto: iStock

NS 3940 ble høsten 2023 utgitt i revidert utgave. Revisjon var omfattende, og i etterkant av denne utgivelsen har det kommet frem et behov for å presisere en del punkter i standarden for å klargjøre tekst, tabeller og figurer. Det er viktig å bemerke seg at rettelsesbladet kun inneholder presiseringer av gjeldende regler, begreper og arealberegninger i den reviderte 2023-standarden.

NS 3940:2023 trekkes derfor tilbake og erstattes med NS 3940:2023+AC:2024. Har du abonnement på standarden, vil den automatisk oppdateres til ny utgave. Du kan få tak i selve rettelsesbladet gratis dersom du ikke har abonnement, men standarden med rettelsene innarbeidet må kjøpes.

Les mer om hva rettelsesblad er

Kort om de viktigste rettelsene

  • Termen "kotehøyde" er rettet til "høyde" i definisjonen
  • Enkelte tabeller er rettet
  • For presisering er enkelte tekster tilføyd, justert eller slettet
  • Nytt punkt for å presisere måling av areal for auditorier, tribuner og trappeamfi
  • Enkelte målsettinger og markeringer er endret
  • Enkelte figurer er revidert og rettet med tekst og informasjon

Alle rettelsene er beskrevet nøye i både rettelsesbladet (NS 3940:2023/AC:2024) og standarden med rettelsene innarbeidet (NS 3940:2023+AC:2024). I sistnevnte er også rettelsene markert i standarden ettersom de fremkommer for å tydelig vise hvor det er endringer.

Les mer om NS 3940 på fagsiden

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger

På dette kurset vil du få en bedre forståelse for bruken av standarden og betydning av de ulike arealbegrepene.

Les mer og meld deg på