2020 Nyheter

 

Hvordan kan vi bidra til bedre global praksis for kjøletransport? Bør transporten av temperaturregulerte produkter standardiseres? Standard Norge ønsker innspill fra norske aktører.

2020-11-12

Mer om Er det behov for internasjonale standarder for kjøletransport?
 

De siste årene har det blitt introdusert stadig nye løsninger for mobilitet, fra bildeling og bybiler, til bysykler og elektriske sparkesykler. Det tas også i bruk små elektriske kjøretøy og lastesykler til smidigere varelevering, samtidig som netthandel og behovet for hentepunkter og hjemlevering, også når vi ikke er hjemme, øker.

2020-06-22

Mer om Mikrotransport – hvordan sikre gode løsninger til beste for alle?
 

En Norsk Standard for brannbiler skal gjøre det enklere og billigere å bestille nye biler, gjennom en felles plattform med minstekrav, men en standard betyr ikke at alle bilene skal være helt like, lover prosjektleder i Standard Norge, Lars Erik Jensen.

2020-04-29

Mer om Norsk Standard for brannbil: Enklere for brannsjef og leverandør, tryggere for brannmannskapene
 

I dag bestiller norsk brannvesen nye biler på 280 forskjellige måter. Den nye standarden som ble lansert 3. mars, skal sikre enklere anbudsprosesser og dermed mer brannbil for pengene.

2020-03-04

Mer om Lansering av ny Norsk Standard for brannbil