Samferdsel og logistikk

 

Vi har over lengre tid jobbet med å utarbeide en helt ny avtaleblankett mellom kjøper (forbruker) og selger om kjøp av biloppstillingsplass i parkeringsanlegg under oppføring. Forslag til blankett er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 20. mars 2023.

2023-01-31

Mer om Forslag til ny Byggblankett 3462 om biloppstillingsplasser på høring
 

Trenger vi internasjonale standarder for smart distribusjon i logistikk? Er det interesse i det norske markedet for å delta i et slikt standardiseringarbeid? Standard Norge ønsker tilbakemeldinger innen 30. juni.

2022-06-13

Mer om Forslag om ny ISO-komité for smart distribusjon i logistikk
 

«Alle» snakker om automasjon og smarte løsninger som skal gjøre transportsektoren mer effektiv, miljøvennlig og bærekraftig til glede for både de som har ansvaret for løsningene og brukerne. Hva skjer for tiden på området, og på hvilken måte kommer standarder inn?

2022-01-28

Mer om Autonomi i transportsektoren
 

De siste årene har det blitt introdusert stadig nye løsninger for mobilitet, fra bildeling og bybiler, til bysykler og elektriske sparkesykler. Det tas også i bruk små elektriske kjøretøy og lastesykler til smidigere varelevering, samtidig som netthandel og behovet for hentepunkter og hjemlevering, også når vi ikke er hjemme, øker.

2020-06-22

Mer om Mikrotransport – hvordan sikre gode løsninger til beste for alle?
 

En Norsk Standard for brannbiler skal gjøre det enklere og billigere å bestille nye biler, gjennom en felles plattform med minstekrav, men en standard betyr ikke at alle bilene skal være helt like, lover prosjektleder i Standard Norge, Lars Erik Jensen.

2020-04-29

Mer om Norsk Standard for brannbil: Enklere for brannsjef og leverandør, tryggere for brannmannskapene
 

I dag bestiller norsk brannvesen nye biler på 280 forskjellige måter. Den nye standarden som ble lansert 3. mars, skal sikre enklere anbudsprosesser og dermed mer brannbil for pengene.

2020-03-04

Mer om Lansering av ny Norsk Standard for brannbil
 

Norge har nylig tatt på seg å lede to standardiseringsprosjekter som skal se på nye europeiske og internasjonale standarder for digitalisering av transportsystemer og hvordan dette kan gjøres «smartere».

2019-03-15

Mer om Standardisering for urbane intelligent transportsystemer (Urban ITS) integrering av mobilitet ledes av Norge
 

Mer brannbil for pengene og enklere anbudsprosess. Det er målet for en ny Norsk Standard for brannbiler. Standard Norge anmoder brannsjefer og fagpersoner om å gi innspill når standarden sendes på høring i april.

2019-02-15

Mer om Bedre og billigere brannbiler med Norsk Standard
 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møtte transporteksperter og -gründere til samtale under Arendalsuka. Se video fra arrangementet!

2018-08-17

Mer om Fra Arendalsuka: Veien til økt mobilitet i framtidens byer
 

Juridisk rådgiver i Ruter fremhever standarden som et sentralt verktøy ved bestillinger fra ulike operatørselskaper.

2017-12-13

Mer om Ruter benytter standarden for universell utforming av busser som grunnlag for konkurranseutlysninger
1 2 3 > »