2022 News

 

The ISO standardization commitee on petroleum, IOGP’s Standards Committee and Standards Norway invites you to the standardizidation sesson “Standardization accelerates value creation in the Oil and Gas Sector - Energy transition” on Thuesday 30 August, 1515 to 1700.

2022-06-20

Mer om Standardization session at ONS 2022 in Stavanger
 

Denne NORSOK-standarden definerer kravene til arkitektonisk utforming og prosjektering av boligområder på offshoreinstallasjoner i petroleumsindustrien. En ny utgave av standarden ble utgitt i mars 2022 og den erstatter den gamle versjonen fra 2015.

2022-06-20

Mer om Ny utgave av NORSOK C-001 Living quarters area
 

En ny utgave av NORSOK U-001 ble publisert på slutten av 2021. Den nye revisjonen har flere nye elementer og standarden er betydelig mer innholdsrik sammenlignet med tidligere versjoner. 26. april ble standarden lanserte på et eget frokostmøte.

2022-04-29

Mer om Lansering av revidert NORSOK U-001 Subsea production systems
 

NORSOK Z-006 Preservation (Edition 3, August 2015) and NORSOK Z-007 Mechanical Completion and Commissioning (Edition 3, August 2015) are currently under systematic review, closing 30 May 2022.

2022-04-22

Mer om NORSOK Z-006 and Z-007 for systematic review
 

NORSOK R-002:2017 and NORSOK R-002:2017/AC:2019 are now consolidated into one document NORSOK R-002:2017+AC:2017 Lifting equipment.

2022-01-27

Mer om New consolidated NORSOK R-002:2017+AC:2017 Lifting equipment has been published
 

A corrigendum (AC) and a new Annex B to NORSOK M-001 from 2014 are developed in order to provide updated technical solutions based on field experience in order to reduce risk of galvanic corrosion for connections of dissimilar metals.

2022-01-17

Mer om NORSOK M-001 - New Corrigendum and Amendment for design of dissimilar metal connections