Raffineri
Foto: iStock Photo

Ny standard for kvalitetsledelse i olje- og gassektoren

Den nye ledelsesstandarden NS-EN ISO 29001 er utviklet med tanke på å fungere hånd i hånd med NS-EN ISO 9001, og gir ytterligere krav og veiledning for olje- og gassektoren.

NS-EN ISO 29001:2020 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri — Sektorspesifikt ledelsessystem for kvalitet — Krav til leverandører av produkter og tjenester, som er standardens fulle navn, slutter seg til rekken av ledelsessystemstandarder som er tilpasset behovene til spesifikke sektorer. Standarden erstatter den forrige tekniske spesifikasjonen, ISO/TS 29001, og går langt utover bare et navnebytte. Den viktigste endringen er måten den er tilpasset til NS-EN ISO 9001.

Den nye standarden bygger på NS-EN ISO 9001 gjennom definisjon av tilleggskrav med støtteveiledning for å fremme standardisering av kvalitetskrav innenfor sektoren. Noen elementer vil være kjent for de som allerede brukte den tekniske spesifikasjonen, men flere nye elementer ble introdusert da NS-EN ISO 29001 ble transformert til en internasjonal standard. Det økte fokuset på forretningsmål og risikostyring i NS-EN ISO 9001:2015 ga drivkraften til å utvikle standarden videre.

Mens den gamle tekniske spesifikasjonen ga sektorspesifikke krav og veiledning som kompletterte de generelle kravene i NS-EN ISO 9001, introduserer den nye NS-EN ISO 29001 også en risikobasert tilnærming til måten organisasjoner spesifiserer og iverksetter krav til kvalitetsstyringssystemer i petroleums-, petrokjemisk- og naturgassindustrier. Det fremmer videre standardisering på tvers av sektoren ved å gi et rammeverk for å tilpasse krav med komplementære ledelsesstandarder. 

Merverdi for bransjen

NS-EN ISO 29001:2020 adopterer NS-EN ISO 9001:2015 fullt ut og gir ytterligere krav og veiledning som gir merverdi for olje- og gassektoren, som:

  • Implementering av sektorens beste praksis med verifiserbare krav og veiledning, for å sikre implementering av en konsistent prosesstilnærming (PDCA).
  • Sikrer at prosesser systematisk identifiserer organisatoriske og spesifikke produkt- og tjenesterisikoer som forsikrer sikkerhet, pålitelighet og ytelse:o der risikonivåene er akseptable eller tålelige, unngå å innføre unødvendig kompleksitet;o der et risikonivå ikke er akseptabelt eller tålelig, integrer risikostyringsprosessen for å:
    - fjerne/endre/redusere risiko;
    - sikre at relevante parter forstår deres ansvar for å håndtere risiko;
  • Tillater alternativer for risikobaserte forsikrings- og verifiseringsprogrammer.
  • Et nytt tillegg som omhandler samsvarsvurdering for å gjøre det mulig for kunder å velge verifiseringsengasjement, og for organisasjoner å identifisere verifikasjonskravene deres for eksternt leverte prosesser, produkter og tjenester. Dette vedlegget inneholder en rekke eksempler på matriser for individuelle produkt-/tjenestekategorier, og inneholder detaljerte verifikasjonskrav mot identifiserte risikokategorier basert på prinsippene etablert i ISO/TR 13881:2000.
  • Tilby alternativer (datablad) for å minimere behovet for organisasjoner å utstede spesifikke kvalitetskravdokumenter hver gang de inngår kontrakt for produkter og tjenester.
  • Justere produksjon med IOGP JIP 33 etter standardisering av anskaffelsesspesifikasjoner.- Å gjenkjenne hvor en organisasjon implementerer en kundegodkjent QMS for produkter og tjenester, som er dekket av en komplementær QMS-standard som sikrer samsvar med en teknisk standard "som API Spec Q1 eller Q2 for oljefeltprodukter og -tjenester", de komplementære QMS-prosessene er akseptert for å oppfylle de relevante kravene i NS-EN ISO 29001.

Sist oppdatert: 2020-09-04

NOK 794,00 (eks. mva)

Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations (ISO 29001:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-05 (2020-06-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 645,00 (eks. mva)

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 158,00 (eks. mva)

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang