Hva bør skje med R-005N?

NORSOK R-005N Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land, første utgave fra 2007 er lagt ut på pre-høring og vi er interessert i dine innspill.

Vi ønsker å få bransjens oppfatning av hvorvidt R-005N bør revideres, trekkes tilbake, internasjonaliseres eller fortsette uendret slik den foreligger. Vi spør ikke etter detaljer i denne omgang, men ønsker tilbakemelding på om det er fagemner som bør ajourføres, om noen er utdaterte, er feil eller om noen bør legges til som følge av utvikling i faget siden standarden ble utgitt i 2007.

Vi ønsker også tilbakemelding på om det er noen som ønsker å delta i arbeidet dersom det blir besluttet at standarden skal revideres.

I henhold til regelverket (NORSOK Direktiv A-001N:2016) er pre-høringen åpen i 4 uker.

Lenke til pre-høring NORSOK R-005N får du via vårt høringssystem. Alle kommentarer og innspill til pre-høringen må sendes via denne høringsportalen.

Sist oppdatert: 2020-10-02