Illustrasjonsfoto HMS i petroleumsnæringen
© Istock Photo

Standardsamlinger for HMS-området - Energi og petroleum

For å gjøre valget av riktige standarder enklere for deg som jobber med HMS i petroleumsindustrien har vi nå satt sammen flere standardsamlinger som gir oversikt over de viktigste standardene. Alle standardene i samlingene kan abonneres på samlet eller hver for seg.

For deg som er bruker av standardene er det en fordel å ha tilgang til dem i et abonnement. Da kan du alltid være sikker på å ha siste utgave tilgjengelig.

Alle standardsamlingene nedenfor omhandler HMS-området, men de er delt opp i forhold til hvilken utgiver standardene kommer fra. Dette er standardsamlingene som er tilgjengelige:

Energi og petroleum –  NORSOK-standarder for HMS-området

Denne standardsamlingen består av NORSOK-standarder inkludert referanser innenfor «HMS-området». NORSOK-serien er delvis referert til av Petroleumstilsynet.
 
Standardsamlingen dekker prinsipper og retningslinjer for utvikling av sikkert design av offshore-innretninger for olje- og gassproduksjon. Standardene dekker også implementering av teknologi og kriseberedskap for å etablere og opprettholde et adekvat sikkerhetsnivå for personell, miljø og materiell.

Standardsamlingen fastsetter designkrav relatert til arbeidsmiljø på oljeinstallasjoner så vel som krav til systematisk ledelse av temaer innen arbeidsmiljø ila. prosjekterings- og designfasen. Operatørselskapene kan også bruke retningslinjer for FEED-kontrakter (Front End Engineering Design). Det er også beskrevet metoder for arbeidsmiljøanalyser og dokumentasjon av maskineri relatert til regelverk og normative referanser. Metodene kan også brukes til andre tekniske produkter med tilsvarende risiko. Standardserien inneholder en metode for kontraktører for oljeindustrien. Den forsøker å definere en prosess for å fokusere på risikoidentifisering. Dermed kan inngåtte kontrakter forenkle oppdraget med begrenset risiko.

Blant annet omhandler standardene temaer som: ergonomi, risikoberegning, personlig sikkerhetsutstyr (PPE), sikker jobbanalyse (SJA) og HMS-ledelsessystem.

Standardsamlingen har som formål å dekke Oljedirektoratets forskrifter relatert til design og utstyr av innretninger innen petroleumsvirksomhet på norsk territorialfarvann, og gjør det lettere å få oversikt over de mest relevante NORSOK-standardene innenfor HMS-relaterte forhold knyttet til oljevirksomhet på norsk sokkel.

Energi og petroleum –  Norsk Standard for HMS-området

Samling av Norsk Standard (NS) som refereres til i NORSOK S-001, S-002, S-003, S-005, S-006 og S-012.

Energi og petroleum –  ISO-standarder for HMS-området

Samling av ISO-standarder som refereres til i NORSOK S-001, S-002, S-003, S-005, S-006 og S-012.

Energi og petroleum –  IEC-standarder for HMS-området

Samling av IEC-standarder som refereres til i NORSOK S-001, S-002, S-003, S-005, S-006 og S-012.

Energi og petroleum –  Refererte NORSOK-standarder for HMS-området

Samling av refererte NORSOK-standarder som refereres til i NORSOK S-001, S-002, S-003, S-005, S-006 og S-012.

Kontakt oss gjerne på salg@standard.no for mer informasjon om abonnement på web, og hvordan du enkelt kan skaffe deg tilgang til standardsamlinger og andre produkter.

Abonnement på web

Tips: Legg til standarder i et abonnement på web, og du vil alltid være sikker på at du har tilgang til gjeldende utgave av standardene du trenger. Ta kontakt med oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00 for tilbud og informasjon om tjenesten.

Sist oppdatert: 2020-04-19

NOK 3 135,00 (eks. mva)

Energy and petroleum - NORSOK standards for HSE related activities

SpråkEngelsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Energi og petroleum – Norsk Standard for HMS

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 10 425,00 (eks. mva)

Energy and petroleum - Norwegian Standards for HSE related activities

SpråkEngelsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Energi og petroleum – ISO-standarder for HMS

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 39 215,00 (eks. mva)

Energy and petroleum - ISO-standards for HSE related activities

SpråkEngelsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Energi og petroleum – IEC-standarder for HMS

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 33 540,00 (eks. mva)

Energy and petroleum - IEC-standards for HSE related activities

SpråkEngelsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Energi og petroleum – Refererte NORSOK for HMS

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 7 895,00 (eks. mva)

Energy and petroleum - Referenced NORSOK-standards for HSE related activities

SpråkEngelsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang