2022 Nyheter

 

Det skal nå utvikles europeisk standarder som skal bidra til en mer bærekraftig og sirkulær byggenæring. Standard Norge inviterer nå norske virksomheter til å bidra med sin kompetanse og kunnskap i utviklingen av disse.

2022-05-04

Mer om Vil du påvirke utviklingen av standarder for sirkulær økonomi i BAE-sektoren?
 

NS 9430 omhandler kontraktsforhold for periodisk innsamling av avfall mellom oppdragsgiver og leverandør. Standarden, som er populær blant kommuner, har nå kommet i ny utgave.

2022-05-03

Mer om Ny utgave av standarden for avfallskontrakter
 

Denne kronikken er skrevet av Truls Berg, leder av standardiseringskomiteen for Innovasjonsledelse og leder av Open Innovation Lab of Norway og Sigurd Sagen Vildåsen, leder av standardiseringskomiteen for sirkulær økonomi og seniorforsker ved Sintef Manufacturing

2022-03-27

Mer om Fra ensporet bunnlinjefokus til bærekraftig samfunnsbidrag