Video: Et landslag i bærekraft

Norge har et kompetent landslag i bærekraftsstandardisering, og vi har plass til flere!

I videoen møter du styreleder i Standard Norge, Jon Sandnes og flere eksperter fra standardiseringen. Senior manager Eivind Kristoffersen i Sopra Steria, er medlem i Standard Norges komité for sirkulær økonomi og deltar også i internasjonal standardisering på feltet. Anne Rønning er seniorforsker ved Norsk institutt for bærekraftsforskning (Norsus). Hun deltar i standardisering knyttet til bl.a sirkulær økonomi og miljøstandardisering i byggenæringen. Siv Elin Ånestad, fagansvarlig i Fremtiden i våre hender, er også medlem i Standard Norges komité for sirkulær økonomi.

Denne videoen ble laget til Standard Norges konferanse SirkulæriTET 2021

Les mer om standardisering innenfor sirkulær økonomi

Vil du delta i standardisering? Kontakt Standard Norge

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2021-11-23