Figur av en mann som løper mot et bilde av FNs bærekraftsmål

Veier til et bærekraftig samfunn

– Bærekraft er ikke bare en pin, sa byråd for finans i Oslo kommune da han åpnet konferansen Veier til et bærekraftig samfunn 28. april. Gjennom formiddagen fikk deltakerne inspirasjon og informasjon om verktøy på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

I denne artikkelene finner du videoer og pdf-er alle innleggene som ble holdt. Vi har også startet å svare på spørsmålene fra publikum som ikke ble besvart underveis.

I en verden der vi alle må omstille oss for å få til en bærekraftig utvikling, er standarder velprøvde og effektive hjelpemidler for å komme i gang, komme videre eller komme i mål med bærekraftsarbeidet.

Den digitale bærekraftskonferansen ble arrangert av Oslo kommune og Standard Norge og var rettet mot ansatte i Oslo og andre kommuner, leverandører, politikere og andre som trenger inspirasjon til å komme videre i bærekraftsarbeidet.

– Det er ikke en pin. Det er resultatene og gjennomføringen som teller. Det trengs systematikk i arbeidet, og da er det viktig med standarder. Gjennom standardiserte krav kan vi ta fram nye løsninger, sa finansbyråd Einar Wilhelmsen.

– Det er ikke mulig å nå de globale bærekraftsmålene uten å ha med seg standarder og standardisering som et virkemiddel og fundament, sa administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, i sitt innlegg.

Se video av innleggene deres:

 

– De riktige valgene

Ett av målene med konferansen var å vise hvordan internasjonale standarder kan fungere som gode kommunale styringsverktøy i arbeidet for å utvikle gode og bærekraftige samfunn.

 – Når vi bruker innkjøpsmakten vår, kan vi gjøre en forskjell. Standardene kan være en måte å hjelpe oss til å ta de riktige valgene. De er basert på erfaringer fra virksomheter over hele verden og er et resultat av at mange er blitt enige, sa Hanne G. Wells som er fungerende avdelingsdirektør for samfunn og bærekraft i Standard Norge. Hun pekte på at de mange ulike ledelsesstandardene er bygget over samme lest og kan brukes sammen.

 Prosjektleder for ytre miljø i Standard Norge, Knut Jonassen forklarte hvorfor det er hensiktsmessig at man bruker de samme standardene internasjonalt. 

 – Hvis vi ikke gjør det, bedømmer vi virkeligheten forskjellig på tvers av landegrenser, sa Jonassen.

Se video av innleggene deres:

    

Nye Jordal

Bli med til nyoppussede Jordal park og amfi!

Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Kultur- og idrettsbygg Oslo KF gir oss en omvisning og vi får ser hvordan standarder har spilt en viktig rolle i arbeidet.

 De tre prosjektlederne forteller:

 Jordal idrettspark, prosjektleder Dan Paulsen, Bymiljøetaten i Oslo kommune:

– Miljøledelse har påvirket meg som prosjektleder gjennom prosjekteringen og spesielt i forbindelse med gjenbruk av materialer og bruk av kortreist og norskprodusert stein. 

 Hovinbekken, prosjektleder Hege Fleisje, Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune:

– Vi er opptatt av rent vann i springen, men så er det noen av oss som også er opptatt av rent vann i gatene. I forbindelse med Hovinbekken er overvannhåndteringen planlagt som et bruks- og opplevelseselement.

Jordal amfi, prosjektleder Kristina Bødal, Kultur- og idrettsbygg i Oslo kommune:

– Vi har ønsket å sette en ny standard for energieffektivisering av ishaller. Vi må alle bidra for at hele verdens energiforbruk skal bli utslippsfritt. 

Se de tre prosjektlederne fra Oslo kommune i samtale med konferansier Ruth Astrid Sæter: 

Innkjøpsmakt

Standarder kan være et strategisk virkemiddel for å oppnå bærekraftige anskaffelser. Nå utvikles en ny europeisk standard for offentlige anskaffelser og fra den norske komiteen som følger utviklingen fikk vi høre fra Standard Norges prosjektleder Marthe F. Hagberg og  komitéleder Jacob Landsvik, til daglig innkjøpssjef ved Universitet i Oslo.

I Oslo kommune er Espen Drønnen Nicolaysen seksjonsleder for samfunnsansvar. 

– Vi skal bruke vår kommunale innkjøpsmakt i klima- og miljøpolitikken og stille stadig strengere klima- og miljøkrav, sa han i sitt innlegg.

Se video av innleggene deres:

Presentasjoner

Her kan du laste ned de ulike presentajonene som ble holdt på konferansen.

Spørsmål fra publikum

Under konferansen ble publikum invitert til å sende inn spørsmål. Mange ble besvart underveis. Svar på spørsmålene som ikke ble besvart kan du finne her.

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2021-05-04

NOK 2 810,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - NS-EN ISO 14000-serien - P-805. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 14001:2015, NS-EN ISO 14004:2016, NS-EN ISO 14031:2013, NS-EN ISO 14063:2020 og NS-EN ISO 19011:2018. Trykket bok i A5 med spiralrygg.

Språkno/en no/enUtgave: 4 (2021-03-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

Ledelsessystemer for miljø

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 750,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 14001, NS-EN ISO 14004, NS-EN ISO 14031, NS-EN ISO 14040, NS-EN ISO 14044, NS-EN ISO 14051, NS-EN ISO 14063 og NS-EN ISO 19011.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 150,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 179,00 (eks. mva)

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Ledelsessystem for bærekraftig utvikling - Krav med brukerveiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang