Gress på stranda
Foto: Nicolas Tourrenc

Standardene kan kjøpes nederst på siden

Standardene for klimatilpasning og trinnvis implementering av miljøledelse oversatt til norsk

Miljø er vår tids store utfordring og standardiseringen bidrar med den svært populære 14000-familien som er verdens mest utbredte metode for å minimalisere virksomheters miljøpåvirkning. Nylig ble to standarder oversatt til norsk og en tredje ble revidert.

De to standardene som ble oversatt er ISO 14090 for klimatilpasning i virksomheter og ISO 14005 for fleksibel, trinnvis implementering av ISO 14001. Standarden som ble revidert er ISO 14063 for miljøstyring og miljøkommunikasjon.

NS-EN ISO 14090 Klimatilpasning – Prinsipper, krav og retningslinjer 

Standarden spesifiserer prinsipper, krav og retningslinjer for klimatilpasning. Dette inkluderer integrering av tilpasning i eller på tvers av organisasjoner, forstå konsekvenser og usikkerhet og hvordan disse kan brukes til å ta riktige beslutninger.

Standarden ble nylig utgitt på norsk. Les mer om ISO 14090 på fagsiden.

NS-EN ISO 14005:2019 Ledelsessystemer for miljø – Retningslinjer for en fleksibel tilnærming til trinnvis implementering 

Standarden  hjelper til med å gjøre en bedrift i stand til å oppfylle kravene til et miljøledelsessystem på en trinnvis og fleksibel måte, som er tilpasset hver enkelt bedrifts spesifikke behov. Dermed kan man dra nytte av miljøledelsessystemet helt fra begynnelsen, før man til slutt oppfyller kravene i ISO 14001.

Standarden ble utgitt på norsk i juni 2020. Les mer om ISO 14005 på fagsiden.

NS-EN ISO 14063:2020 Miljøstyring – Miljøkommunikasjon –Retningslinjer og eksempler

Standarden gir retningslinjer om miljøkommunikasjon. Den tar for seg generelle prinsipper, policy, strategi og aktiviteter knyttet til både intern og ekstern miljøkommunikasjon, og bruker etablerte tilnærminger for kommunikasjon, tilpasset de spesifikke forholdene som finnes i miljøkommunikasjon. Det gjelder alle organisasjoner uavhengig av størrelse, type, sted, struktur, aktiviteter, produkter og tjenester, og om de har et miljøledelsessystem på plass eller ikke.

Den reviderte standarden kom på engelsk i april 2020 og er planlagt utgitt på norsk tidlig 2021. 

Trykk "Forhåndsvis" under for å se innholdsfortegnelsen til standardene. 

Sist oppdatert: 2020-11-18

NOK 775,00 (eks. mva)

Klimatilpasning — Prinsipper, krav og retningslinjer (ISO 14090:2019)

SpråkNorskUtgave: 2019-07 (2020-10-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for miljø — Retningslinjer for en fleksibel tilnærming til trinnvis implementering (ISO 14005:2019)

SpråkNorskUtgave: 2019-07 (2020-06-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Miljøstyring — Miljøkommunikasjon — Retningslinjer og eksempler (ISO 14063:2020)

SpråkEngelskUtgave: 2020-04 (2020-05-19)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang