Grønn jordklode med resirkuleringsmerke rundt

Innovativ sirkulær økonomi

Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Det skal i den sammenheng utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. 2. september inviterte vi til frokostmøtet for å presentere hvordan standardisering kan bidra på dette området.

Internasjonalt har det vært stor oppmerksomhet og diskusjon rundt fordeler ved sirkulær økonomi, og effektiv utnyttelse av ressurser står høyt på EUs politiske agenda. Frokostmøtet vil vise hvordan felles internasjonale standarder for sirkulær økonomi, sammen med bevisst satsing på innovative løsninger, vil kunne hjelpe oss til bedre å håndtere globale utfordringer knyttet til mangel på ressurser og klimaendringer.

Innlegg

Her kan du finne alle presentasjonene som ble holdt på frokomstmøtet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Knut Jonassen.

Sist oppdatert: 2020-09-30