Norsk vannfall

Hvordan kan vi ta vare på våre nasjonale vannressurser?

Hvordan kan nasjonale, europeiske og internasjonale standarder for vann bidra til vern av vannrelaterte økosystemer i naturen? Dette var temaet på et frokostmøte 9. juni. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

Rent vann har vi gjerne tatt for gitt i Norge, men i den senere tid har vi også her til lands blitt mer oppmerksomme på at rent vann er en ressurs vi må ta særlig godt vare på. Tilgang på vann er helt avgjørende for bærekraftig utvikling. Dette understrekes i FNs bærekraftsmål nr. 6 «Rent vann og gode sanitærforhold». Målet handler blant annet om å sikre bærekraftig vannforvaltning og bedre vannkvaliteten. Vann er også sentralt for bærekraftsmål 15 «Liv på land». Her handler det blant annet om å sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer.

Heldigvis finnes det en rekke standarder som hjelper både offentlige og private aktører til å ta vare på vannressursene våre og bidrar til å nå sentrale bærekraftsmål.

Innlegg på frokostmøtet

Norsk Standard for vannundersøkelser

Det finnes en rekke standarder for vannundersøkelser. Vi har laget en oversikt over som viser slik standarder fordelt på:

 • Uorganiske hovedioner 
 • Fysiske målinger 
 • Metaller 
 • Næringssalter og pigmenter 
 • Andre uorganiske forbindelser 
 • Uspesifikke forbindelser 
 • Organiske forbindelser 
 • Prøvetaking 
 • Økotoksikologi 
 • Mikrobiologi 
 • Biologi 
 • Radioaktivitet/Stråling 

Last ned oversikt over standarder for vannundersøkelser (per juni 2020).

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du kontakte prosjektleder Rolf Duus i Standard Norge.

FNs bærekraftsmål 6 Rent vann

FNs bærekraftsmål 15 Liv på land

Sist oppdatert: 2020-06-15