Landskap som er tørket og frodig
Foto: iStockPhoto

Hvordan beregne verdien av miljøet

Det er absolutt ingen mangel på kost-nytte analyser som organisasjoner kan bruke for å verdsette miljøaspekter og deres innvirkning. Men hvilke bør organisasjoner bruke? Valget er enormt og ofte forvirrende. Standardene NS-EN ISO 14007 og NS-EN ISO 14008 viser vei.

Organisasjoner trenger å vite hvilke miljøtiltak og strategier som er økonomisk forsvarlig. For eksempel er verdsettelse av naturressurser og utførelse av miljømessige kost-nytte analyser både strategisk og taktisk viktige trinn i bærekraftige utviklingsprogrammer.

NS-EN ISO 14007 vil gjøre det mulig for organisasjoner å fastsette og kommunisere kostnadene og fordelene knyttet til deres miljøaspekter, påvirkning og avhengighet av naturressurser. Standarden viser også hvordan man utfører kost-nytte analyser for forskjellige miljøalternativer.

Martin Baxter, leder av underutvalg SC 1 av ISO/TC 207, forklarer. «Det er en økende drivkraft for å verdsette naturlig kapital, samt et behov for å foreta en monetær vurdering av organisasjonens miljøaspekter og konsekvenser,» sier han. “ISO 14007 hjelper til med å skape gjennomsiktige og nøyaktige data, som igjen kan fjerne en hindring for bærekraftig utvikling – for å forstå verdien av bærekraft."

NS-EN ISO 14007 utfyller neste standard i serien, NS-EN ISO 14008. Denne beskriver metoder for å verdsette miljøpåvirkninger og tilhørende miljøaspekter, og gir viktige data som leveres inn i slike kost-nytte analyser. Derfor henger disse to standardene sammen.

"Bærekraft handler om å bevare menneskers velvære for nåværende og fremtidige generasjoner. Og velvære er nært knyttet til en økonomi der naturlig kapital spiller en avgjørende rolle for fremtiden," avslutter Baxter.

Sist oppdatert: 2020-12-15

NOK 775,00 (eks. mva)

Miljøledelse — Retningslinjer for å gjennomføre miljømessig lønnsomhetsanalyse (ISO 14007:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2020-08 (2020-09-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Fastsettelse av monetær verdi på miljøpåvirkninger og tilhørende miljøaspekter (ISO 14008:2019)

SpråkEngelskUtgave: 2020-08 (2020-09-11)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang