Foto: Janko Ferlic/ Unplash

Er det behov for standarder mot klimaendringer?

Hvordan stiller Norge seg til europeisk standardiseringsarbeid innen klimaendring? Standard Norge ønsker tilbakemeldinger fra norske virksomheter.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har fått inn forslag om å starte en ny teknisk komité som skal jobbe mot klimaendringer. Norge kan velge å støtte prosjektet og være med på å påvirke retningen for arbeidet ved å melde inn norske eksperter.

Forslaget fra CEN 

Den tekniske komiteen skal adressere standardiseringen innen klimaendring, og skal inkludere sosialrelaterte og økonomiske aspekter, på organisasjons- og produktnivå. Målet er å utvikle et rammeverk, krav og veiledning for å støtte EUs politikk for klimaendring og i perspektivet av en full implementering av The European Green Deal.

Kategorier av berørte interessenter vil være:

  • Industri, handel, tjenesteleverandører og deres leverandører
  • Akademiske og forskningsinstanser
  • Standard applikasjonsvirksomhet: Testlaboratorier, sertifiseringsorganer
  • Forbrukere
  • Regjeringer, særlig miljømyndigheter

Det skal bemerkes at den tekniske komiteen kan være i grensesnittet til den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO/TC 207/SC7 – Greenhouse gas management and related activities. Dette vil lette koordineringen på europeisk nivå og bidra til et økt bidrag fra EU til ISOs standardutviklingen.  

Din mening

Har du og din virksomhet synspunkter på om det bør startes en europeisk standardiseringskomité for klimaendring? Vil du bidra i dette arbeidet? Ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, June Munkejord, innen 15. oktober.  

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-12-14