Forsøplet sydenparadis
Foto: Dustan Woodhouse, Unsplash

Verdens miljødag – kampen mot plastforurensning

5. juni er Verdens miljødag. Temaet i år er "Bekjemp plastforurensning".

Plast er et viktig materiale i vår økonomi og i dagliglivet. Plast har flere funksjoner som kan bidra til å takle en rekke utfordringer for vårt samfunn, for eksempel emballasje som gir økt matvaresikkerhet og reduserer matavfall. Materialet har mange gunstige egenskaper. Lav vekt gir lavere drivstofforbruk og plast brukes også i medisinske produkter som f.eks. implantater og redder menneskeliv.

På den andre siden er plast et stort miljøproblem. De millioner av tonn plastsøppel som finner veien til våre hav, er et av de mest synlige og alarmerende tegn på disse problemene.

5. juni er Verdens miljødag. Temaet i år er "Bekjemp plastforurensning" og er en oppfordring til oss alle om å bekjempe en av de store miljømessige utfordringene i vår tid. Standarder kan være et viktig verktøy for å nå dette målet og redusere unødig avfall rundt om i verden.  

Hvordan standarder kan hjelpe

Det er flere standarder som kan hjelpe, for eksempel disse:

NS-EN 13432 — Krav til nedbrytbar emballasje 

ISO 17422 — Retningslinjer for å inkludere plast i standarder, fra et miljøperspektiv

ISO 15270 — Retningslinjer for gjenvinning og resirkulering av plastavfall

ISO 22526 — Karbon og miljøfotavtrykk

ISO 18830 — Nedbrytning av plast i saltvann

 

Standardisering for miljøet

For ISO og Standard Norge er utvikling av standarder for å bekjempe miljøproblemer høyt prioritert. I videoen under kan du se utviklingen fra den første store FN  miljøkonferansen i Stockholm i 1972 og fram til i dag hvor stadig flere standarder blir fastsatt for å bekjempe ulike miljøproblemer.

Her kan du også laste ned ISO sin brosjyre for bekjempelse av miljøproblemer. 

Sist oppdatert: 2018-06-11

NS-EN 13432:2000

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Emballasje - Krav til emballasje som er gjenvinnbar gjennom kompostering og biologisk nedbryting - Prøvingsplan og vurderingskriterier for endelig godkjenning av emballasje - (innbefattet rettelsesblad AC:2005)

Språk: en/noUtgave: 1 (2000-12-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang