Verdens vanndag: Standarder sørger for bærekraftig forvaltning av vannressursene

Vann er liv. Men når vannet er utrygt og sanitære forhold ikke-eksisterende, kan vann ta liv. For millioner av mennesker er dette en realitet hver dag. I dag er Verdens vanndag - en dag som handler om å gjøre noe som betyr noe for mennesker som ikke har det vannet de trenger.

Akkurat nå er det 663 millioner mennesker som mangler tilgang til trygt vann. Uten denne grunnleggende tjenesten har de ikke annet valg enn å drikke skittent vann som kan ta livet av dem. Ca. 2,4 milliarder mennesker – én av tre – har ikke adgang til et brukbart toalett. Mange er nødt til å gjøre fra seg i det fri, noe som sprer farlige patogener. Kan du forestille deg et liv uten trygt drikkevann?

Infografikk om vann

 

Internasjonale standarer hjelper
Den 22. mars hvert år feirer folk verden rundt Verdens vanndag. For ISO er dette en dag hvor vi vurderer hvordan ISO-standarder kan hjelpe folk som ikke har det vannet de trenger. Enten det gjelder milliarder av liter med drikkevann som går tapt hver dag på grunn av utette rør, blyforgiftning i vannet eller ubehandlet avløpsvann, kan ISO-standarder være et praktisk bidrag til å løse mange av disse problemene.

Gjenbruk av avløpsvann
Årets tema «Why waste water?» oppfordrer oss til å tenke på hvordan ISO-standarder bidrar til å fokusere på avløpsvann i jakten på bærekraftig utvikling. Områder hvor standarder anvendes tilbyr beste praksis når det gjelder behandling og bruk av vann, anskaffelse av vanntjenester og bruk av kunstig vanning i jordbruk, industri og anlegg.

Behandling og gjenbruk av avløpsvann i jordbruket kan ikke bare skape oaser i ørkenen, det kan også styrke økonomien og beskytte lokalsamfunn. En nylig utgitt ISO-16075-serie med standarder (utviklet av teknisk komité ISO/TC 282 Water reuse, presenterer retningslinjer for bruk av behandlet avløpsvann i vanningsprosjekt. I tillegg til dette tilbyr en ny International Workshop Agreement (IWA 20), utviklet i samarbeid med Standards Institution of Israel, informasjon som kommer til å fremme bruken av en bærekraftig metode for dråpevanning på verdensbasis. Dette er bare noen eksempler på hvordan ISO-standarder vil fortsette å møte utfordringene forbundet med verdens avløpsvann.

FNs bærekraftsmål
Vann er en grunnleggende forutsetning for liv. Det er en grunnforutsetning for en mer inkluderende og bærekraftig utvikling. Det er derfor vannstandarder utgjør selve hjertet av den nye «2030 Agenda for bærekraftig utvikling», fremhevet i FNs bærekraftsmål 6 om sikring av tilgjengelighet og bærekraftig forvaltning av vann og sanitærforhold.

For å sikre tilgang til trygt og billig drikkevann innen 2030, kreves det at vi investerer i dekkende infrastruktur, anskaffer renovasjonsanlegg og fremmer hygiene på alle nivåer. La oss ikke glemme å investere i internasjonale standarder - vi har tross alt mer enn 500 ISO-standarder som gjør at vannets kretsløp kan fungere bedre for alle levende ting på jorden.

Last ned brosjyren "ISO and water"
Lær mer om betydningen av ISO-standarder for vann, og bli kjent med brosjyren "ISO and water".

Sist oppdatert: 2017-06-02