Håndflater påtegnet et verdenskart

Den første internasjonale standard for bærekraftige innkjøp er publisert

Å gjøre sine innkjøp mer bærekraftige kan være bra for «business», men det kan også styrke og forbedre relasjonene til underleverandører og hele verdikjeden for øvrig. Standarden for bærekraftige innkjøp skal bidra til at organisasjoner gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren.

Innkjøpsfunksjonen spiller en sentral rolle i alle organisasjoner, enten de er store eller små. Hvem man handler med, spiller en nesten like viktig rolle som hva man kjøper. Det å forsikre seg om at ulike leverandører har sunn og etisk praksis gjennom hele verdikjeden blir stadig viktigere. Dette gjelder både interne forhold i en organisasjon, som kvalitetssikringsprosedyrer, risikostyring og arbeidsforhold, og eksterne forhold som organisasjonenes påvirkning på miljø og samfunnet for øvrig. Bevissthet og forbedringer knyttet til disse forholdene har et potensial til, ikke bare å gjøre den enkelte organisasjonen bedre, men også å forbedre livskvaliteten til alle som i et videre perspektiv blir påvirket av organisasjonens aktivitet.

Stille krav, og gjøre bevisste og riktige valg
Bærekraftige innkjøp handler om både å møte en organisasjons behov og samtidig ta samfunnsansvar. Det innebærer at man forsikrer seg om at leverandører opptrer etisk, at varer og tjenester er bærekraftige, og at avgjørelser vedrørende anskaffelser tar hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. I siste instans oppmuntrer det selger og kjøper til å samarbeide, til det beste for alle.

Hvordan tenke bærekraftig?
Standarden NS-ISO 20400:2017 gir anvisning på hvordan en organisasjon skal integrere bærekraft i sin strategi og prosess. Standarden definerer også prinsippene for bærekraftige innkjøp, slik som kontroll, åpenhet, respekt for menneskerettigheter og etisk adferd.

Den er verdens første internasjonale standard som tar sikte på å hjelpe organisasjoner med å utvikle og implementere bærekraftige prosedyrer og policy på dette området.

Sist oppdatert: 2018-06-11

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang