Miljø og bærekraft

 

Det skal nå utvikles europeisk standarder som skal bidra til en mer bærekraftig og sirkulær byggenæring. Standard Norge inviterer nå norske virksomheter til å bidra med sin kompetanse og kunnskap i utviklingen av disse.

2022-05-04

Mer om Vil du påvirke utviklingen av standarder for sirkulær økonomi i BAE-sektoren?
 

NS 9430 omhandler kontraktsforhold for periodisk innsamling av avfall mellom oppdragsgiver og leverandør. Standarden, som er populær blant kommuner, har nå kommet i ny utgave.

2022-05-03

Mer om Ny utgave av standarden for avfallskontrakter
 

Denne kronikken er skrevet av Truls Berg, leder av standardiseringskomiteen for Innovasjonsledelse og leder av Open Innovation Lab of Norway og Sigurd Sagen Vildåsen, leder av standardiseringskomiteen for sirkulær økonomi og seniorforsker ved Sintef Manufacturing

2022-03-27

Mer om Fra ensporet bunnlinjefokus til bærekraftig samfunnsbidrag
 

Regjeringens ambisiøse strategi for en grønn og sirkulær økonomi peker på standarder som viktige virkemidler i utviklingen av et mer sirkulært samfunn. Standard Norge inviterte til konferanse 16. november 2021 om hvordan dette kan gjøres i praksis.

2021-11-23

Mer om SirkulæriTET 2021 – standarders rolle i en grønn og sirkulær økonomi
 

Sirkulærøkonomien må fungere i markedet, og for at det skal skje, trenger vi standarder som sikrer kvalitet, trygghet, salgbarhet og gjensidig troverdighet, skriver administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

2021-11-19

Mer om Kronikk: Sirkulærøkonomien trenger standarder for å fungere
 

Norge har et kompetent landslag i bærekraftsstandardisering, og vi har plass til flere!

2021-11-16

Mer om Video: Et landslag i bærekraft
 

Standardisering står sentralt i regjeringens strategi for sirkulær økonomi som ble lagt fram denne uken. – Standarder setter samfunnet i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer på en smart måte, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

2021-06-18

Mer om Positivt at regjeringen vil styrke standardiseringsarbeidet innenfor sirkulær økonomi
 

Vi har fått den første europeiske, overordnede standarden for universell utforming, som gir generelle retningslinjer for hvordan man oppnår likeverdig tilgang til varer og tjenester. Nå er den utgitt på norsk og 11. mai ble den lansert på et frokostmøte. Her kan du se presentasjonene fra møtet.

2021-05-11

Mer om Universell utforming av varer og tjenester - ny standard på norsk lansert
 

– Bærekraft er ikke bare en pin, sa byråd for finans i Oslo kommune da han åpnet konferansen Veier til et bærekraftig samfunn 28. april. Gjennom formiddagen fikk deltakerne inspirasjon og informasjon om verktøy på veien mot et mer bærekraftig samfunn.

2021-04-29

Mer om Veier til et bærekraftig samfunn
 

21. april inviterte vi til frokostmøte om hvorfor det er så viktig å ha et miljøledelsessystem basert på ISO 14000 på plass og litt om hvordan dette kan innføres trinn for trinn.

2021-04-23

Mer om Miljøledelse – trinn for trinn
1 2 3 4 5 6 > »