2022 Nyheter

 

ISO 21001 kan hjelpe utdanningsleverandører som fagskoler og universiteter med å levere en bedre tjeneste. Standarden samsvarer med den anerkjente kvalitetsstandarden ISO 9001. Nå er den internasjonale standarden oversatt til norsk.

2022-05-27

Mer om ISO 21001 Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner – nå på norsk
 

To standarder i ISO 22300-serien om samfunnssikkerhet og resiliens er oversatt til norsk. NS-ISO 22328-1 omhandler katastrofevarsling og NS-ISO 22396 omhandler informasjonsutveksling mellom organisasjoner.

2022-03-09

Mer om To ISO-standarder om katastrofevarsling og informasjonsutveksling på norsk
 

Oppstartsbedrifter trenger gode, effektive og velprøvde verktøy for å sikre markedsadgang og vekst. Bruk av standarder kan være nøkkelen i arbeidet med innovasjon og bærekraft. Men hvor skal man begynne?

2022-02-23

Mer om Kronikk: Vekstbedrifter trenger standarder for å lykkes med innovasjon