Bankbokser
Foto: Unsplash

Safer og bankhvelv: Er det behov for internasjonale standarder?

ISO foreslår at det skal lages standarder for fysiske sikkerhetsprodukter som safer, hvelv og oppbevaringsbokser. Standard Norge undersøker nå om det er interesse for dette arbeidet i Norge.

Finansinstitusjoner og kommersielle organisasjon over hele verden er avhengig av sikre løsninger for safer, pengeskap, sterke romdører, oppbevaringsbokser og ventilasjonsutstyr for bankhvelv.

Nå vurderer ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, å starte et standardiseringsarbeid.

Standard Norge er som ISO-medlem forpliktet til å informere norske interessenter om nye ISO-prosjekter hvor det vurderes å starte en ny internasjonal komite. Vi trenger en snarlig avklaring på om det er norske interesser for å støtte et slikt arbeid i ISO. 

Om arbeidet

Standardene som denne tekniske komiteen skal utvikle, tar for seg spesifikasjoner og testmetoder for fysiske sikkerhetsprodukter for virksomheter som banker, finansinstitusjoner, kommersielle organisasjoner og gullsmeder.

Målet for komiteen vil være å utvikle nye internasjonale retningslinjer, basert på internasjonal beste praksis. Arbeidet skal bidra til, men er ikke begrenset til følgende:

 • Safer - spesifikasjon og testmetoder
 • Deponeringsbokser/skap - spesifikasjon og testmetode
 • Kontant bokser - spesifikasjon
 • Hvelv - spesifikasjon og testmetode
 • Brannsikre arkivskap – spesifikasjon
 • Hvelv –ventilator og ventilasjonsluft – spesifikasjon
 • Brannsikkert skap for digitale media – spesifikasjon 
 • Brannsikkert skap for magnetiske media – spesifikasjon 

Dersom dette arbeidet blir godkjent og skal starte, vil denne komiteen ha følgende prioriteringer i starten av arbeidet:

 Komiteen vil i første fase utvikle standarder med spesifikasjoner for følgende produkter:

 • Deponeringsbokser/skap
 • Safe
 • Kontantkasser

Arbeidet skal ikke inkludere feltene dekket av ISO / TC 68 Financial services (Finansielle tjenester). 

Noe for deg eller din virksomhet?

Slik forslaget foreligger er det vurdert i forhold til eksisterende internasjonale standarder og retningslinjer, og man har ikke funnet andre standarder som dekker dette feltet.

For mer informasjon eller dersom du ønsker å engasjere deg i arbeidet, kan du kontakte prosjektleder Lars Erik Jensen, fortrinnsvis innen 15. mai 2020.

Sist oppdatert: 2020-09-02