Baby med smokk sover blant leker
Foto: Pixabay

Produkter for småbarn - nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt

ISO foreslår å starte et nytt standardiseringsarbeid knyttet til produkter for barn opp til fire år. Standard Norge undersøker nå om det er interesse i det norske markedet.

Forslaget går ut på opprette en ny teknisk komite som skal utforme omforente, internasjonale sikkerhetskrav og testmetoder for barneprodukter, som blant annet barnevogner, barnesykkelseter, babybadekar, smokker o.l.

Bakgrunn

Etterspørselen etter barneprodukter, som blant annet barnevogner, barnesykkelseter og smokker, henger sammen bl.a. med fødselsraten, men også andre parametre påvirker etterspørsel og behov. Nye måter å organisere dagliglivet på med flere delte husholdninger, mer reising med barn, sportsaktiviteter hvor barn bringes med og også annen aktivitet, har innvirkning på den enkeltes behov.

Design og produksjon av barneprodukter er i stadig utvikling og det er etter hvert etablert en stor industri innenfor produktdesign, transport, lagring og testing.

Fire fokusområder

Den tekniske komiteen kommer til å sette særlig søkelys på følgende produktområder i sitt arbeid:

  • Produkter til transport av barn: Barnevogner, sportsvogner, barneseter for sykkel, sykkelvogn m.m.
  • Stoler og kroppspleie for barn: Gyngestol/huske, baby-badebaljer/badeseter, pottestoler, baby- og barneseter, barnestoler, matstoler, stellebord m.m.
  • Sikkerhet og barne-bærere: Sikkerhetsbarrierer, babybager, babygym m.m.
  • Utstyr for mat og drikke: Drikkeflasker, tåteflasker, smokker, smokkeholdere, kopper, matbokser m.m.

Sikkerhet

Produktene har ofte høy omsetning og mange forbrukere oppfatter at produktene gjør det lettere å takle hverdagen med barn. Den raske utviklingen gjør sikkerhetsaspektet stadig viktigere. Det er avgjørende å definere sikkerhetskrav, så vel som å utarbeide klare instruksjoner for bruk.

Økt internasjonal handel og fokus på sikre produkter for barn, gjør at forhandlere internasjonalt merker et behov for å kunne garantere sikker bruk av de produktene som selges.

Noen land har nasjonal regulering som dekker produktene, men ikke alle. Derfor ser ISO at det er behov for omforente, internasjonale standarder på disse områdene. Felles retningslinjer reduserer risiko og gir økt forutsigbarhet til beste for produsenter, leverandører og forbrukere. Og ikke minst vil dette øke sikkerheten for en svært sårbar gruppe, de aller minste barna. 

Minimumskrav

Arbeidet vil ta utgangspunkt i allerede eksisterende nasjonale og internasjonale standarder. Prosjektet er foreløpig berammet til tre år. Innenfor denne rammen vil anerkjente internasjonale eksperter arbeide for å utforme gode minimumskrav.

Meld din interesse

Standard Norge ønsker tilbakemelding om nasjonal interesse for deltakelse på dette området. Gi din tilbakemelding og meld din interesse til vår prosjektleder Sofie Ivara Nicolaissen innen 1. juli.Sist oppdatert: 2020-09-02