Hender holder en Ipad og dokumenter

Nyttige standarder i krisetider er nå tilgjengelige kostnadsfritt

Flere standarder som kan bidra til virksomheters robusthet i krise, gjøres midlertidig tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

Følgende ISO-standarder for blant annet risikostyring og kontinuitetsledelse kan du nå laste ned.

Risikostyring

Standarden NS-ISO 31000 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan integrere risikobasert beslutningstaking i styring, planlegging, ledelse, rapportering, policy, verdier og kultur.

Det overordnede målet med standarden er at virksomheten utvikler en risikostyringskultur der ansatte og interessenter er klar over viktigheten av å overvåke og håndtere risiko.

NS-ISO 31000 kan brukes av alle organisasjoner, uavhengig av type, størrelse, aktivitet og lokalisering, og standarden er beregnet for alle typer risiko og kan brukes av alle som håndterer risiko, ikke bare profesjonelle aktører innen risikostyringsfaget.

Les mer om standarden for risikostyring


Last ned standarden på vår samlineside: Covid-19 – Kostnadsfrie standarder

Kontinuitetsledelse

Gode planer gjør at du kan reagere mer effektivt og komme raskere tilbake til normalen etter en uønsket hendelse.

NS-EN ISO 22301 er en standard for innføring og vedlikehold av effektive planer, systemer og prosesser for kontinuitetsledelse. Den har nettopp revidert og oppdatert med den nyeste tilnærmingen og beste praksis.

Les mer om standarden for kontinuitetsledelse

Last ned standarden på vår samlineside: Covid-19 – Kostnadsfrie standarder

Flere standarder for sikkerhet og resiliens

Retningslinjer for å støtte utsatte personer i nødstilfeller

NS-ISO 22395 standarden gir veiledning om hvordan man skal håndtere behovene til utsatte personer, ikke bare umiddelbart etter en katastrofe, men også hvordan man skal håndtere langsiktig respons og hvordan man utvikler en plan for å støtte sårbare mennesker i nødstilfeller. 

Standarden er beregnet for virksomheter som har ansvar for eller involvering i deler av eller hele planleggingen for å jobbe med utsatte personer i en nødsituasjon, fra lokale myndigheter til store ikke-statlige organisasjoner.

Last ned standarden på vår samlineside: Covid-19 – Kostnadsfrie standarder

Retningslinjer for hendelseshåndtering

Standarden NS-ISO 22320 gir veiledning til organisasjoner for å forbedre håndteringen av alle typer kriser som krever handling og samarbeid. Den er relevant for enhver organisasjon som er involvert i å svare på hendelser av alle typer og skala. Standarden kan være nyttig bl,a.  for organisasjoner som skal samarbeide med hverandre i en krisesituasjon.

Standarden kom i revidert utgave i 2018.

Last ned standarden på vår samlineside: Covid-19 – Kostnadsfrie standarder

Organizational resilience – Principles and attributes

Standarden ISO 22316 gir veiledning for å forbedre organisatorisk motstandskraft for organisasjoner, uavhengig av størrelse og type. Den er ikke spesifikk for en bestemt bransje eller sektor.

Last ned standarden på vår samlineside: Covid-19 – Kostnadsfrie standarder

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer. 

Meld deg på

 

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Derfor har vi laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

              
Mål 1
 
Mål 2
 
Mål 3
 
Mål 4
 
Mål 5
 
Mål 6
 
Mål 7
 
Mål 8

 
 


Mål 9
 
Mål 10
 
Mål 11
 
Mål 12
 
Mål 13
 
Mål 14
 
Mål 15
 
Mål 16

Sist oppdatert: 2021-07-09