Fallskjermhoppere i formasjon
Vurdering av risiko er viktig på de fleste områder.

Ny Norsk Standard for risikovurdering på høring

Forslaget til ny versjon av NS 5814 Krav til risikovurderinger, er nå på høring. Du og din virksomhet inviteres til å komme med kommentarer til standarden.

Høringsforslaget er en oppdatering av NS 5814:2008. De viktigste endringene er:

  • integrering av flere aspekter ved risiko, som usikkerhet og sårbarhet, i en risikovurdering
  • tydeliggjøring av sammenhengen mellom NS 5814 og andre risikostandarder som NS-ISO 31000 Risikostyring — Retningslinjer og NS 5832 Samfunnssikkerhet — Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger — Krav til sikringsrisikoanalyse
  • én standard for risikovurdering av tilsiktede og utilsiktede hendelser
  • å ha en standard som oppfyller kravene til risikovurderinger i henhold til sikkerhetsloven og virksomhetssikkerhetsforskriften.

Høringsfristen er 15. september 2020

For å få tilgang til høringsdokumentet og for å sende inn kommentarer, må du gå inn i vårt høringssystem Standarder på høring. Det er gratis å få tilgang til høringsdokumentet, men du må registrere deg som bruker. 

Har du spørsmål kan du kontakte prosjektleder Guri Kjørven.

Les mer

Kurs i risikostyring


Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. Vi tilbyr kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer og Risikostyring i et helhetlig perspektiv.

Les mer og meld deg på kurs i risikostyring

Sist oppdatert: 2020-09-02

NS 5814:2008

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Krav til risikovurderinger

SpråkNorskUtgave: 2 (2008-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang