Foto: ShutterStock

Bør ISO 9001 revideres?

Fungerer kravene til kvalitetsledelse like godt i dag som for fem år siden? Bør standardene ISO 9000 og 9001 oppdateres? Vi ønsker innspill fra norske brukere.

En ISO-standards aktualitet blir vurdert hvert femte år. Dette gjelder også ledelsesstandardene. ISO 9000 er en samling av flere standarder, også omtalt som ISO 9000-familien. Standarden ISO 9001 beskriver kravene til et kvalitetsstyringssystem. Når en virksomhet skal sertifisere sitt kvalitetsstyringssystem, skjer dette etter kravene i ISO 9001.

Både ISO 9000 Systemer for kvalitetsstyring - Grunntrekk og terminologi og ISO 9001 Systemer for kvalitetsstyring – Krav er nå oppe til systematisk vurdering om revisjon. 

Standard Norge skal på vegne av det norske markedet gi en tilbakemelding om vi ønsker å beholde standarden som den er, om den skal trekkes tilbake eller om det foreligger nasjonale forslag til endringer i standarden.

Resultatet av denne systematiske gjennomgangen vil bli analysert og det vil bli tatt stilling til hva som skal skje med standarden.

Din tilbakemelding

Har du synspunkter på om 2015-utgavene av ISO 9000 og ISO 9001 bør beholdes, reviders eller trekkes? Har du lyst å være deltaker i Standard Norges komité for kvalitetsledelse, SN/K 149, som er den norske stemmen i dette arbeidet i ISO?

Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder June Munkejord innen 15. november. 

Det tar cirka tre år fra oppstart av revisjonsarbeidet til ny utgave av standarden blir publisert. En ny utgave av ISO 9000 eller ISO 9001 kan derfor forventes i 2023 dersom man blir enige om at standarden skal revideres.

Brukerundersøkelse om ISO 9001

Den internasjonale standardiseringskomiteen som utarbeidet ISO 9001, ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance, gjennomfører parallellt en spørreundersøkelse om erfaringer med ISO 9001:2015. Svarene i spørreundersøkelsen skal brukes til å planlegge videre arbeid med ISO 9001

Delta i spørreundersøkelsen

Sist oppdatert: 2020-10-02

NOK 1 700,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-09-21)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 315,00 (eks. mva)

Hvordan gjøre det? Råd fra ISO/TC 176. En veiledning til NS-EN ISO 9001:2015

SpråkNorskUtgave: 2 (2018-02-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden