Standardsamling for kvalitetsledelse - ISO 9000-familien

Med standardsamlingen "Ledelsessystemer for kvalitet" får du et utvalg anerkjente standarder innenfor kvalitetsledelse.

Et ledelsessystem for kvalitet viser hvordan en virksomhet styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

For alle typer virksomheter

Standardene i ISO 9000-familien er generelle. De kan brukes av alle virksomheter, uavhengig av:

  • om det er en stor eller liten organisasjon
  • hva slags produkt som leveres (varer eller tjenester)
  • bransje eller sektor (industri, tjenesteytende næring, statlig eller kommunal virksomhet)

Samlingen inneholder:

  • NS-EN ISO 9000:2015 
  • NS-EN ISO 9001:2015 
  • NS-EN ISO 9004:2009 
  • NS-ISO 10005:2005
  • SN-ISO/TR 10013:2001
  • NS-EN ISO 19011:2011

Standardsamlingen i trykket format inneholder norske versjoner av NS-EN ISO 9000, NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 9004 og NS-ISO 10005.

Flere leveringsmåter

Velg mellom bok i A5-format med praktisk spiralrygg eller elektronisk samling som abonnement på web. 

Standardsamling lønner seg

En standardsamling har en gunstig pris opp mot prisen på hver enkelt standard så det vil derfor fort lønne seg. Med elektronisk samling er du alltid sikker på å ha siste utgave av standardene, og du har alltid tilgang til samlingen via våre nettsider.

Sist oppdatert: 2021-01-08