2013

 

Med standardsamlingen "Ledelsessystemer for kvalitet" får du et utvalg anerkjente standarder innenfor kvalitetsledelse.

2013-11-01

Mer om Standardsamling for kvalitetsledelse - ISO 9000-familien
 

Standard Norge deltok på Kvaltetsdagene i juni, og hadde der flere presentasjoner.

2013-06-13

Mer om Presentasjoner på Kvalitetsdagene 2013
 

Standard Norge deltar med flere innlegg under Kvalitetsdagene som arrangeres på Holmenkollen Rica Park hotell 6. og 7. juni.

2013-04-16

Mer om Kvalitetsdagene i juni med fokus på samfunnsansvar
 

NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer gir veiledning om planlegging og gjennomføring av revisjoner av alle typer styringssystemer som kvalitet, miljø, mattrygghet, informasjonsteknologi og arbeidsmiljø.

2013-04-10

Mer om ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer
 

Alle organisasjoner må være forberedt på å håndtere menneskeskapte hendelser eller naturkatastrofer som kan skade organisasjonen.

2013-02-06

Mer om Viktige standarder for samfunnssikkerhet
 

Formålet er å informere om den kommende i standarden og å vise dens relevans og bruksområder for eiendom som et «asset».

2013-01-16

Mer om Frokostmøte 18. januar om ISO 55000 Asset Management
 

Alle organisasjoner, uansett bransje, plassering i verdikjeden og størrelse, må håndtere interne og eksterne faktorer og forhold som skaper usikkerhet. Virkningen som denne usikkerheten har på organisasjonens mål kalles “risiko”.

2012-09-06

Mer om Risikostyring standardsamling
 

Standarden NS 5814 omhandler krav til risikovurderinger, og er et hjelpemiddel for bedriftene for å kunne ta beslutninger om tiltak eller valg av løsninger for å forebygge risiko.

2008-10-21

Mer om NS 5814 Krav til risikovurderinger