Kvalitet og risiko

 

Denne kronikken er skrevet av Truls Berg, leder av Open Innovation Lab of Norway og komitéleder for standardiseringskomiteen for innovasjonsledelse og Jacob Mehus, administrerende direktør Standard Norge.

2021-04-15

Mer om Kronikk: Inovasjonsløftet vi alle trenger
 

Engasjerte ansatte på alle nivåer i organisasjonen er avgjørende for organisasjonens evne til å skape og levere verdi til sine kunder. ISO 10018 viser vei.

2021-03-17

Mer om Medarbeideres medvirkning i kvalitetsledelse – ISO 10018
 

Hold tritt med konkurrentene. Å utvikle nye produkter, tjenester eller måter å gjøre ting på, krever systematisk tilnærming. Med standardene i ISO 56000-serien får du verktøyene som hjelper deg å få det beste ut av dine innovasjonsprosjekter og -prosesser.

2021-03-08

Mer om Ny internasjonal standard for innovasjonsledelse
 

Det er registrert færre fyrverkeri-ulykker siden forbudet mot pinneraketter kom i 2008. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening er noe av årsaken at kvaliteten på fyrverkeriet har blitt bedre. Flertallet av de skadene som oppstår nå skyldes uforsvarlig bruk av fyrverkeri.

2020-12-21

Mer om Færre ulykker på nyttårsaften
 

Kina foreslår at ISO opprette en ny komité om forbrukersikkerhet med tittelen Consumer Product Safety Management. Komiteen skal utarbeide standarder for håndtering av risiko ved forbrukerprodukter. Standard Norge ønsker med dette å kartlegge om det er interesse for at en slik komite opprettes

2020-12-11

Mer om Forslag om å etablere standardiseringskomité for forbrukersikkerhet
 

En ny internasjonal standard hvordan organisasjoner skal håndtere risiko ved reiser, er nå ute på høring. Gi dine kommentarer før 4. januar.

2020-12-07

Mer om Standard for reise og risiko på høring
 

Fungerer kravene til kvalitetsledelse like godt i dag som for fem år siden? Bør standardene ISO 9000 og 9001 oppdateres? Vi ønsker innspill fra norske brukere.

2020-09-30

Mer om Bør ISO 9001 revideres?
 

Tre standarder er helt nye og en har blitt revidert i ISO 22300-serien som omhandler samfunnssikkerhet, sikkerhet og resiliens. I tillegg er standarden med terminologi oversatt til norsk.

2020-09-03

Mer om Nye standarder for sikkerhet og resiliens og oversatt terminologi
 

Forslaget til ny versjon av NS 5814 Krav til risikovurderinger, er nå på høring. Du og din virksomhet inviteres til å komme med kommentarer til standarden.

2020-07-15

Mer om Ny Norsk Standard for risikovurdering på høring
 

ISO foreslår å starte et nytt standardiseringsarbeid knyttet til produkter for barn opp til fire år. Standard Norge undersøker nå om det er interesse i det norske markedet.

2020-06-12

Mer om Produkter for småbarn - nytt internasjonalt standardiseringsprosjekt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »