Kvalitet og risiko

 

ISO 21001 kan hjelpe utdanningsleverandører som fagskoler og universiteter med å levere en bedre tjeneste. Standarden samsvarer med den anerkjente kvalitetsstandarden ISO 9001. Nå er den internasjonale standarden oversatt til norsk.

2022-05-27

Mer om ISO 21001 Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner – nå på norsk
 

To standarder i ISO 22300-serien om samfunnssikkerhet og resiliens er oversatt til norsk. NS-ISO 22328-1 omhandler katastrofevarsling og NS-ISO 22396 omhandler informasjonsutveksling mellom organisasjoner.

2022-03-09

Mer om To ISO-standarder om katastrofevarsling og informasjonsutveksling på norsk
 

Oppstartsbedrifter trenger gode, effektive og velprøvde verktøy for å sikre markedsadgang og vekst. Bruk av standarder kan være nøkkelen i arbeidet med innovasjon og bærekraft. Men hvor skal man begynne?

2022-02-23

Mer om Kronikk: Vekstbedrifter trenger standarder for å lykkes med innovasjon
 

Standarden NS 5835 angir krav til beskyttelse av informasjon og andre verdier i bygge- og anleggsprosjekter for å sikre interessentenes beskyttelsesverdige verdier i alle former for bygge- og anleggsprosjekter. Forslaget til standard er på høring til 10. januar 2022.

2021-12-14

Mer om Ny Norsk Standard for samfunnssikkerhet for administrativ sikkerhet i BAE på høring
 

De siste 18 månedene har gitt mange utfordringer også med tanke på samfunnssikkerhet. Et trygt samfunn innebærer at vi må jobbe sammen om å løse utfordringene, og samarbeid på tvers av sektorer og bransjer gir ny læring og økt innovasjon. Hvordan kan virksomheter forberede samfunnssikkerheten og beredskapen – før neste krise kommer?

2021-11-29

Mer om Samfunnssikkerhet – hvordan styrke sikkerheten og beredskapen i samfunnet – før og etter korona
 

NS-ISO 44002 gir veiledning for praktisk og effektiv implementering av NS-ISO 44001 Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter. NS-ISO 44002 er nå også oversatt til norsk.

2021-11-26

Mer om Vellykket implementering av forretningssamarbeid – ISO 44002 nå på norsk
 

Ny internasjonal standard gir veiledning om vurdering av risikofaktorer knyttet til reiser og hvordan man kan utvikle planer for å håndtere og kommunisere dem.

2021-11-02

Mer om Ny standard for risikostyring av reiser
 

ISO 10013 gir veiledning for utvikling og vedlikehold av dokumentert informasjon som er nødvendig for å støtte et effektivt kvalitetsledelsessystem, skreddersydd for organisasjonens spesifikke behov. Standarden er nå tilgjengelig i ny utgave.

2021-09-16

Mer om Få det beste ut av ISO 9001 med veiledning for dokumentert informasjon
 

Økt konkurranseevne, større kjøpekraft, større effektivitet og mer innovative ideer er bare noen av fordelene med å samarbeide i næringslivet. NS-ISO 44001 er nå oversatt til norsk, og hjelper alle typer store og små virksomheter med å få mest mulig ut av å jobbe sammen.

2021-08-27

Mer om Få det beste ut av forretningssamarbeid – ISO 44001 nå på norsk
 

6. mai inviterte vi til webinar om hvorfor det er viktig å ha et ledelsessystem for kvalitet på plass og hvordan kan dette gjøres trinn for trinn. Her kan du se presentasjonene fra webinaret.

2021-05-07

Mer om Kvalitetsledelse - en strategisk beslutning
1 2 3 4 5 > »