Kvalitet og risiko

 

6. mai inviterte vi til webinar om hvorfor det er viktig å ha et ledelsessystem for kvalitet på plass og hvordan kan dette gjøres trinn for trinn. Her kan du se presentasjonene fra webinaret.

2021-05-07

Mer om Kvalitetsledelse - en strategisk beslutning
 

Det har vært en utvikling i forståelsen av risiko det siste tiåret, og standarden NS 5814 er revidert nettopp for å gjenspeile dette. Tirsdag 4. mai lanserte vi den nye utgaven på et frokostmøte. Her kan du lese presentasjonene og høre opptak av møtet.

2021-05-05

Mer om Risikovurdering – revidert NS 5814 lansert
 

Denne kronikken er skrevet av Truls Berg, leder av Open Innovation Lab of Norway og komitéleder for standardiseringskomiteen for innovasjonsledelse og Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

2021-04-15

Mer om Kronikk: Innovasjonsløftet vi alle trenger
 

Engasjerte ansatte på alle nivåer i organisasjonen er avgjørende for organisasjonens evne til å skape og levere verdi til sine kunder. ISO 10018 viser vei.

2021-03-17

Mer om Medarbeideres medvirkning i kvalitetsledelse – ISO 10018
 

Hold tritt med konkurrentene. Å utvikle nye produkter, tjenester eller måter å gjøre ting på, krever systematisk tilnærming. Med standardene i ISO 56000-serien får du verktøyene som hjelper deg å få det beste ut av dine innovasjonsprosjekter og -prosesser.

2021-03-08

Mer om Ny internasjonal standard for innovasjonsledelse
 

Det er registrert færre fyrverkeri-ulykker siden forbudet mot pinneraketter kom i 2008. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening er noe av årsaken at kvaliteten på fyrverkeriet har blitt bedre. Flertallet av de skadene som oppstår nå skyldes uforsvarlig bruk av fyrverkeri.

2020-12-21

Mer om Færre ulykker på nyttårsaften
 

Kina foreslår at ISO opprette en ny komité om forbrukersikkerhet med tittelen Consumer Product Safety Management. Komiteen skal utarbeide standarder for håndtering av risiko ved forbrukerprodukter. Standard Norge ønsker med dette å kartlegge om det er interesse for at en slik komite opprettes

2020-12-11

Mer om Forslag om å etablere standardiseringskomité for forbrukersikkerhet
 

En ny internasjonal standard hvordan organisasjoner skal håndtere risiko ved reiser, er nå ute på høring. Gi dine kommentarer før 4. januar.

2020-12-07

Mer om Standard for reise og risiko på høring
 

Fungerer kravene til kvalitetsledelse like godt i dag som for fem år siden? Bør standardene ISO 9000 og 9001 oppdateres? Vi ønsker innspill fra norske brukere.

2020-09-30

Mer om Bør ISO 9001 revideres?
 

Tre standarder er helt nye og en har blitt revidert i ISO 22300-serien som omhandler samfunnssikkerhet, sikkerhet og resiliens. I tillegg er standarden med terminologi oversatt til norsk.

2020-09-03

Mer om Nye standarder for sikkerhet og resiliens og oversatt terminologi
1 2 3 4 5 > »