Mann ved søppelbil
Foto: Scanstock

Norsk Standard for innsamling av avfall – utredning om behov for revisjon

Statens Havarikommisjon ber Standard Norge inkludere risikokartlegging i revisjon av NS 9432. Nå spør vi avfallsbransjen om det er behov for å revidere også andre områder av standarden.

Standarden NS 9432 gir krav og anbefalinger for tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av avfallsinnsamling, hovedsakelig husholdningsavfall.

Standard Norge har mottatt henvendelse fra Statens Havarikommisjon om et behov for å inkludere risikokartlegging i revisjon av NS 9432, som følge av et uhell i forbindelse med avfallsinnsamling.

Behov for revisjon

Vi ber derfor avfallsbransjen om innspill på behov for å revidere andre områder av NS 9432, eller om en komité kun skal vurdere å inkludere risikokartlegging i en revisjon av NS 9432.

Dagens standard gjelder først og fremst oppsamling og innsamling av husholdningsavfall, men også annet avfall som oppsamles og innsamles etter samme metoder som husholdningsavfall, for eksempel visse typer næringsavfall.

Standarden omfatter prosjektering, tilpasning og endring av renovasjonssystemer både i nye områder og i eksisterende bebyggelse. Den kommer med flere anbefalinger om hvordan avfallssystemer bør utformes og avfallsinnsamling bør gjennomføres. I tillegg er det visse absolutte krav i standarden som blant annet skal sikre gode arbeidsforhold for renovatørene.

Standarden retter seg mot dem som planlegger avfallssystemer og dem som ivaretar og utfører innhenting og transport av avfall, som kommunen, oppdragsgivere, leverandører, arbeidsgivere, arbeidstakere, vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet. Formålet er å oppnå stor grad av likhet og forutsigbarhet for de målgrupper og områder standarden gjelder for.

Tilbakemelding innen 30. september

Vi ber om tilbakemelding på dette innen 30. september 2022. Tilbakemelding kan sendes til leder for markedsutvikling byggteknikk og kontrakter, Sofie Ivara Nicolaissen.

Les mer om standarder for innsamling av avfall

Sist oppdatert: 2022-09-02