Anleggsmasking og container på byggeplass
Illustrasjonsfoto: Skanska Norge

Utviklingen av Norsk Standard for utleieavtale for maskiner, utstyr og tjenester starter

Arbeidet med en ny kontraktstandard som skal ta for seg utleie av maskiner, utstyr og tjenester, går i gang våren 2021. Nå søker vi virksomheter og fagfolk som ønsker å bidra i prosjektet.

Målet med prosjektet er å utvikle en kontraktstandard og/eller en blankett. Bakgrunnen for arbeidet er behovet for å regulere avtaleforholdet mellom leietakere og utleiere av maskiner, utstyr og tilhørende tjenester. Leietakere kan være både store entreprenørfirmaer, private selskap, offentlige etater og utbyggere (byggherrer).

Avtale for hele leieforholdet

I dag benyttes ofte standardene NS 8407 eller NS 8416 på disse kontraktsforholdene, men utfordringen er at de er laget for å regulere en totalentreprise eller utførelsesentreprise. Erfaring har likevel vist at de kan fungere for oppstarts- og avslutningsfasen, hvor mobilisering og demobilisering av maskiner og utstyr skjer. Derimot er de to standardene lite egnet å bruke i selve utleieperioden, som utgjør en vesentlig del av den totale kontraktstiden. I denne fasen av kontraktsperioden er servicetjenester en vesentlig del av avtaleforholdet. I tillegg er regulering av problemstillinger knyttet til forsikring og erstatningsansvar, viktig.

En spesifikk entreprisekontrakt vil kun regulere forholdet fram til overtakelse. Så lenge utleier er eier av både maskinene og utstyret, og i stor grad har vedlikeholdsansvaret, er det både praktisk og juridisk en utfordring å regulere ansvarsforholdet i grensesnittet mellom overtakelsen og leieperioden. Det samme gjentar seg når leien avsluttes og maskinene og utstyret leveres tilbake til utleier. Hvordan bør dette reguleres på best mulig måte? Kan en samlet kontraktstandard for hele leieforholdet fra levering til retur være løsningen, er spørsmålet vi nå stiller.   

Vil din virksomhet være med? 

Komiteens første møte er 7. mai 2021. Hvis du har synspunkter på forslaget om en ny Norsk Standard for utleieavtale av maskiner, utstyr og tilhørende tjenester, og ønsker å bidra i dette viktige arbeidet,ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Marthe Hagberg. Vi søker aktører fra alle deler av bransjen hvor en slik standard vil være av interesse og/eller vil påvirke hvordan en avtaleperiode kan eller bør gjennomføres.

(Denne artikkelen står også på trykk i Byggeindustrien 3-2021.)

Sist oppdatert: 2021-03-17