Skilt med ordet privat

Forslag til revidert Byggblankett 3426 A og 3426 B på høring

Vi har gjennomført en større revisjon av alle byggblankettene knyttet til bustadoppføringslova, og nå er de to siste lagt ut på høring. Fristen for å komme med høringsuttalelser er 16. juni.

Byggblankett 3426 A gjelder mindre byggearbeider, dvs. kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig hvor vederlaget er mindre enn 2G. Byggblankett 3426 B gjelder litt større byggearbeider, dvs. en kontrakt hvor vederlaget vil bli større enn 2G. Begge de to forslagene bygger på gjeldende blanketter, og de nye forslagene er modernisert og oppdatert. Vi ønsker derfor innspill på alle deler av innholdet.

Forslagene er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadoppføringslova. Komiteen består av medlemmer fra Arkitektbedriftene i Norge, Boligprodusentenes Forening, Byggmesterforbundet, Entreprenørforeningen (EBA), Eiendom Norge, Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Maskinentreprenørenes Forening og Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Høring og videre framdrift

Byggblankettene er på høring til 16. juni. Alle kan sende inn kommentarer i høringsperioden og vi oppfordrer til å bruke muligheten. Du kan laste ned høringsforslagene gratis og sende dine kommentarer elektronisk gjennom vårt høringssystem. Du kan finne dokumentene under «Standarder på høring». Det eneste om kreves for å bruke høringssystemet er at du er registret som bruker.

Alle kommentarer som kommer inn under høringsrunden, vil bli behandlet av standardiseringskomiteen. Etter at kommentarene er vurdert og ev tatt hensyn til, vil vi utgi de nye versjonene av Byggblankett 3426 A og Byggblankett 3426 B. Begge vil da bli utarbeidet som elektroniske blanketter.

Spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Marthe F. Hagberg dersom du har spørsmål til forslaget og høringen.

Sist oppdatert: 2021-04-16