Håndhilser over en kontrakt

Forslag til ny standard om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Norske eksperter har i lengre tid vært med i det europeiske standardiseringsarbeidet med å utvikle en ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Forslaget er på høring til 2. september 2021.

Europeisk regelverk for offentlige anskaffelser danner bakgrunnen for opprettelsen av det europeiske standardiseringsarbeidet i standardiseringskomiteen CEN/TC 461 Public Procurement. Siden sommeren 2019 har komiteen jobbet med å utvikle denne standarden som nå er på høring, prEN 17687 Public Procurement – Integrity and accountability – Requirements and guidance.

Forutsetningene for en sunn og rettferdig konkurranse knyttet til offentlige anskaffelser er at interessekonflikter, partiskhet, korrupsjon, bedrageri og bindinger til karteller i anskaffelsesprosesser bekjempes. Slike faktorer har negativ innvirkning på mange leverandører, og det foreligger derfor et internasjonalt behov for å bekjempe dette. Standarden for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser, inkludert gjennomsiktighet, skal bidra til at oppdragsgivere stiller krav til leverandørkjeden, tar sosialt ansvar, motarbeider arbeidslivskriminalitet og er bevisste på anskaffelsenes innvirkning på klima og miljø.

Norsk speilkomité

Den norske speilkomiteen SN/K 585 Offentlig anskaffelser har fulgt med på og kommet med innspill til det europeiske arbeidet, samtidig som flere av deltakerne i speilkomiteen har sittet som eksperter i arbeidsgruppen som har utarbeidet standarden. Komiteen består av medlemmer fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ask Tjenester AS, Avinor, Bane NOR, Factlines, Forskningsrådet, Indre Østfold kommune, Inventura, KSI, Lillestrøm kommune, LO, Miljødirektoratet, Melanor, NHO, Oslo Met, Statsbygg, Sykehusinnkjøp HF, UDI, Universitet i Oslo og Virke.

Høring og videre framdrift

Standarden er på høring til 2. september 2021. Alle kan sende inn kommentarer i høringsperioden og vi oppfordrer til å bruke muligheten. Du kan laste ned høringsforslaget gratis og sende dine kommentarer elektronisk gjennom vårt høringssystem «Standard på høring» (skriv inn "prNS-EN 17687" i søkefeltet). Det eneste som kreves for å bruke høringssystemet er at du er registrert som bruker.

Alle kommentarer som kommer inn under høringsrunden, vil bli håndtert av den norske speilkomiteen og videreformidlet samlet som norske innspill til den europeiske komiteen.

Spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Marthe Hagberg dersom du har spørsmål til forslaget og høringen.

Sist oppdatert: 2021-08-19