2021 Nyheter

 

NS 9430 har blitt revidert og er nå ute på høring. Du og din virksomhet kan gi innspill på høringsforslaget fram til 31. desember.

2021-10-29

Mer om Norsk Standard for kontraktsbestemmelser for innsamling av avfall på høring
 

Målet med standarden er å styrke det kontraktsmessige grunnlaget for god og effektiv prosjektstyring ved store totalentrepriser. Standarden forventes å komme på høring sommeren 2022.

2021-08-05

Mer om Norsk Standard for totalentreprisekontrakter tilpasset store prosjekter på høring sommeren 2022
 

De siste ti årene har det skjedd et paradigmeskifte innenfor praksis for håndtering av offentlige anskaffelser. Det har gått fra å være håndtert mer eller mindre som venstrehåndsarbeid til krav og tilbud om opplæring og sertifisering. Politikerne har lagt inn den ene politiske målet etter det andre i anskaffelsesprosessen, for å utnytte det offentliges innkjøpsmakt når det handles varer og tjenester for nærmere 600 milliarder kroner hvert år.

2021-07-14

Mer om Hjelp til selvhjelp for offentlige innkjøpere
 

Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner. Vi har over lengre tid jobbet med å utarbeide en helt ny utbyggingsavtale mellom en kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan. Forslag til blankett er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 2. oktober 2021.

2021-07-02

Mer om Forslag til ny Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler på høring
 

Norske eksperter har i lengre tid vært med i det europeiske standardiseringsarbeidet med å utvikle en ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Forslaget er på høring til 2. september 2021.

2021-07-02

Mer om Forslag til ny standard om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser
 

Vi har gjennomført en større revisjon av alle byggblankettene knyttet til bustadoppføringslova, og nå er de to siste lagt ut på høring. Fristen for å komme med høringsuttalelser er 16. juni.

2021-04-16

Mer om Forslag til revidert Byggblankett 3426 A og 3426 B på høring
 

Arbeidet med en ny kontraktstandard som skal ta for seg utleie av maskiner, utstyr og tjenester, går i gang våren 2021. Nå søker vi virksomheter og fagfolk som ønsker å bidra i prosjektet.

2021-02-19

Mer om Utviklingen av Norsk Standard for utleieavtale for maskiner, utstyr og tjenester starter