Kontrakter og blanketter

 

Utviklingen av en ny kontraktsstandard går i gang høsten 2020. Nå søker vi virksomheter og fagfolk som ønsker å bidra i arbeidet.

2020-09-14

Mer om Utviklingen av en Norsk Standard for kontrakter til utleieavtale av brakker og moduler starter nå
 

Dette er et forslag til revisjon av byggblanketten bustadoppføringslova, om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig. Forslaget er på høring til 26. oktober og vi ønsker dine innspill.

2020-09-04

Mer om Byggblankett 3429A til bustadoppføringslova på høring
 

Standarden, NS 3418, ble utgitt rett før sommeren og lansert på et frokostmøte torsdag 20. august. Her kan du finne presentasjonene fra lanseringen.

2020-08-21

Mer om Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser
 

Korona-pandemien som en Force Majeure-begivenhet for allerede inngåtte avtaler, er grundig diskutert den senere tiden. For avtaler som inngås i tiden fremover, må det kunne forventes at partene tar i betraktning at det er en fare for at pandemien kan hindre oppfyllelse.

2020-07-01

Mer om Korona og kontraktsstandardene
 

Denne standarden fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter.

2020-05-27

Mer om Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag
 

Dette er to byggblanketter til bustadoppføringslova, en for oppføring av bolig på tomt med byggeklausul og en for bolig på forbrukers tomt. Begge er revisjoner av eksisterende byggblanketter.

2020-04-03

Mer om To byggblanketter på høring
 

Har du ideer til nye regnskapsstandarder som bør utvikles, eller kjenner du noen som er gode på regnskap? Standard Norge oppretter nå en ny regnskapskomité.

2020-01-31

Mer om Vil du være med å revidere kontoplanen for regnskap?
 

Standard Norge har en revidert versjon av Byggblankett 3428 Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført, på høring fram til 19. januar 2020.

2019-11-21

Mer om Revidert forbrukerblankett på høring
 

Godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen er målet for standarden som nå er lagt ut på høring. Fristen for å kommentere forslaget er 5. august 2019.

2019-06-26

Mer om På høring: Norsk Standard for konkurransegrunnlag og ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag
 

Byggeindustrien melder at Statens vegvesen skal utarbeide en ny kontraktsmal for store totalentrepriser. Samtidig har BANE NOR begynt å ta i bruk Norsk Totalkontrakt (NTK) ved store totalprosjekter. Standard Norge inviterer nå de store byggherrene med all sin erfaring og kompetanse til å bidra i arbeidet med å utvikle ny Norsk Standard for store kontrakter dersom det blir besluttet at vi skal starte prosjektet.

2019-06-18

Mer om Trenger vi en ny Norsk Standard for store kontrakter innenfor bygg og anlegg?
1 2 3 4 > »