Kontrakter og blanketter

 

De siste ti årene har det skjedd et paradigmeskifte innenfor praksis for håndtering av offentlige anskaffelser. Det har gått fra å være håndtert mer eller mindre som venstrehåndsarbeid til krav og tilbud om opplæring og sertifisering. Politikerne har lagt inn den ene politiske målet etter det andre i anskaffelsesprosessen, for å utnytte det offentliges innkjøpsmakt når det handles varer og tjenester for nærmere 600 milliarder kroner hvert år.

2021-07-14

Mer om Hjelp til selvhjelp for offentlige innkjøpere
 

Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner. Vi har over lengre tid jobbet med å utarbeide en helt ny utbyggingsavtale mellom en kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan. Forslag til blankett er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 2. oktober 2021.

2021-07-02

Mer om Forslag til ny Byggblankett 8447 om utbyggingsavtaler på høring
 

Norske eksperter har i lengre tid vært med i det europeiske standardiseringsarbeidet med å utvikle en ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser. Forslaget, prEN 17687, er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 26. august 2021.

2021-07-02

Mer om Forslag til ny standard om integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser
 

Vi har gjennomført en større revisjon av alle byggblankettene knyttet til bustadoppføringslova, og nå er de to siste lagt ut på høring. Fristen for å komme med høringsuttalelser er 16. juni.

2021-04-16

Mer om Forslag til revidert Byggblankett 3426 A og 3426 B på høring
 

Arbeidet med en ny kontraktstandard som skal ta for seg utleie av maskiner, utstyr og tjenester, går i gang våren 2021. Nå søker vi virksomheter og fagfolk som ønsker å bidra i prosjektet.

2021-02-19

Mer om Utviklingen av Norsk Standard for utleieavtale for maskiner, utstyr og tjenester starter
 

Endringer i byggherreforskriften trer i kraft 1. januar 2021 og derfor er Byggblankett 8440A Byggherreforskriften - Kontrakt og 8440B Byggherreforskriften – Oppgavefordeling, under revisjon og på høring fram til 18. januar.

2020-12-21

Mer om To byggblanketter til byggherreforskriften på høring
 

Hva er de praktiske utfordringene med digital samhandling innenfor byggebransjen? I en nylig utarbeidet rapport blir det avdekket behov for kontraktsregulering og generell standardisering for å gjøre dette enklere.

2020-12-03

Mer om Digital samhandling – kartlegging av behov
 

Utviklingen av en ny kontraktsstandard går i gang høsten 2020. Nå søker vi virksomheter og fagfolk som ønsker å bidra i arbeidet.

2020-09-14

Mer om Utviklingen av en Norsk Standard for kontrakter til utleieavtale av brakker og moduler starter nå
 

Dette er et forslag til revisjon av byggblanketten bustadoppføringslova, om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig. Forslaget er på høring til 26. oktober og vi ønsker dine innspill.

2020-09-04

Mer om Byggblankett 3429A til bustadoppføringslova på høring
 

Standarden, NS 3418, ble utgitt rett før sommeren og lansert på et frokostmøte torsdag 20. august. Her kan du finne presentasjonene fra lanseringen.

2020-08-21

Mer om Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser
1 2 3 > »