Eple oppå bøker bak et digitalisert raster

Nytt standardiseringsprosjekt for universell utforming av digitale læremidler

Digitale læremidler må utformes etter lik forståelse og praksis blant private og statlige læremiddelleverandører. Standard Norges komité for læringsteknologi, SN/K 186, er et naturlig samarbeidsforum for å etablere en slik beste praksis. Her kan du se opptak av frokostmøtet 17. februar om arbeidet vi planlegger å starte.

WCAG-kravene

I Norge er universell utforming definert ved et utvalg krav i WCAG-standarden. For å oppnå lik praksis trenger læremiddelbransjen å jobbe fram lik forståelse og konkrete felles løsninger. Eksempler på områder som krever lik praksis:

  • Like tekniske løsninger for navigasjon av digitale læremidler
  • Like tekniske løsninger for strukturering, koding og visning av tekst
  • Lik redaksjonell forståelse/lik teknisk angivelse av ulike typer bildeforklaringer
  • Lik praksis av navigasjon, teksting, synstolking av film
  • Lik praksis i utforming av interaktivt innhold som quiz, flervalg og spill

Kostnadseffektivt og bedre

Lik bransjepraksis vil gi elevene en bedre skolehverdag. Overgangen fra trykte til digitale læremidler har vist seg å være særlig utfordrende for eksempel elever med lese- og skrivevansker, dyslektikere, blinde, svaksynte, synshemmede, døve, tunghørte og elever med behov alternative og supplerende kommunikasjon. Universelt utformede læremidler er grunnmuren for videre tilpasninger hos private og statlige læremiddelprodusenter. Elevbehovene går ofte mye lengre enn grunnleggende krav til universell utforming, derfor er et samarbeid med Statped, NLB og statlige støtteordninger helt nødvendig for å nå målet om tilrettelagte læremidler til alle elever. Det er nødvendig å gå om grensene for hva som er obligatorisk og hva som kun kan løses med støttemidler og statlig pedagogiske støttesystemer.

Lik praksis vil også gjøre produksjon og publisering av læremidler mer kostnadseffektivt, noe som vil være fordelaktig både for læremiddelprodusentene og de som skal kjøpe inn læremidlene.

Skoleeier trenger også resultatene av arbeidet som nå settes i gang. Lik praksis vil gi et utgangspunkt for å vurdere digitale læremidlers kvalitet i forhold til universell utforming.

Statlige myndigheter trenger også forutsigbarhet for å måle leveranser i støttede læremiddelprosjekter. 

Vil du eller din virksomhet delta?

Vi inviterer nå deltakere til å engasjere seg i dette prosjektet. Det vil bli opprettet egne arbeidsgrupper på alle relevante områder. Å delta i arbeidet vil kunne bidra til

  • å bedre læringsutbytte for mennesker med ulike funksjonsnivå
  • økt tilfredshet gjennom en lettere læringshverdag
  • å etablere og dele beste praksis i læremiddelbransjen nasjonalt og internasjonalt 
  • bedre datakvalitet i samspillet med statlig læremiddelproduksjon

Video

Her kan du se opptak av informasjonsmøtet.

Presentasjoner

(Presentasjoner som mangler, vil bli lagt til senere.)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Haakon Heyerdahl i Standard Norge per e-post.

Sist oppdatert: 2022-06-07