Tre blide kolleger i møte

Vil du være med å utvikle standarder for blockchain?

Nå går startskuddet for en ny komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor blockchain og distributed ledger technologies (DLT). Standard Norge inviterer norske aktører til å delta.

Den norske komiteen som skal bidra skal bidra i utviklingen av standarder på europeisk og internasjonalt nivå, vil ha sitt første møte 2. desember. Møtet foregår digitalt.

Komiteen skal følge og gi innspill til arbeidet i komiteene ISO/TC 307 og CEN-CLC/JTC 19 som jobber med standardisering innenfor blockchain og distributed ledger technologies.  

Bakgrunn

Blockchain-teknologien har potensiale til å revolusjonere, ikke bare det økonomiske domenet, men også domenet for myndigheter, organisasjoner og private selskaper.

Den norske komiteen for blockchain og distributed ledger technologies, skal møte et voksende behov for standardisering på området ved å tilby internasjonalt avtalte måter å jobbe på for å forbedre sikkerhet, personvern og forenkle internasjonal bruk av teknologien gjennom bedre interoperabilitet. Dette er spesielt relevant på grunn av antall små og mellomstore bedrifter, på tvers av ulike sektorer, som utvikler blockchain-teknologi som et produkt.

Blockchain og DLT er et område som vokser raskt. Vi ser et tydelig behov for samarbeid på feltet og er allerede i kontakt med aktuelle CEN-, ISO- og IEC-komiteer. ISO-komiteen har opprettet totalt seks arbeidsgrupper der det pågår utvikling av tolv standarder med planlagt publisering i 2021 og 2022. 

Oppstartsmøte

Tid: 2. desember 2020, kl. 12.00-15.00

Sted: Teams (Ta kontakt, så får du lenke til møtet)

Målet med møtet er

  • å etablere den norske komiteen og gjennomgå komiteens mandat
  • invitere norske aktører til å delta i arbeidet – nasjonalt og internasjonalt

Vil du delta?

Dersom du kan tenke deg å bidra med din erfaring og kompetanse i komiteen, ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Lars Erik Jensen (926 60 390), innen 25. november.

 

 

Sist oppdatert: 2020-11-04