En som sitter med en laptop
Foto: Getty Images

Nye standarder for ledelsessystemer for tjenester i ISO/IEC 20000-serien

To reviderte standarder og en ny teknisk rapport i ISO/IEC 20000-serien er nå tilgjengelig. De omhandler veiledning i bruk av ledelsessystemer for tjenester, anvendeligheten av ISO/IEC 20000-1 og hvordan standarden integreres med andre ledelsessystemer.

Et ledelsessystem for tjenester (Service Management System) hjelper organisasjoner å forbedre effektiviteten, optimalisere bruk av teknologi og redusere kostnader. ISO/IEC 20000-serien er en internasjonal beste praksis for et effektivt ledelsessystem for tjenester. 

NS-ISO/IEC 20000 del 2 og 3 er oppdatert for å speile endringer gjort i NS-ISO/IEC 20000-1 og tar hensyn til trendendringer i tjenesteledelse. Standardene reflekterer også endringer gjort i oppbygningen av alle ledelsessystemstandarder i henhold til ISO /IEC Direktiv Del 1, og detaljer som begrenser organisasjoner å ta i bruk standarden er fjernet. SN-ISO/IEC TR 20000-7 er en ny teknisk rapport og gir veiledning i å det å innføre andre ledelsessystemer.

NS-ISO/IEC 20000-2:2019

Den reviderte standarden gir en veiledning i anvendelse av ledelsessystemer for tjenester basert på ISO/IEC 20000-1. Den gir eksempler og anbefalinger som hjelper organisasjoner å forstå og benytte ISO/IEC 20000-1, inkludert referanser til andre deler av ISO/IEC 20000 og andre relevante standarder.

Standarden er lett anvendelig og intensjonen er at den skal kunne benyttes av alle typer organisasjoner som innfører ledelsessystemer for sine tjenester, uavhengig av type organisasjon, dens størrelse eller type tjenester som tilbys. Veiledningen har sine røtter fra IT og er ment å bli benyttet for ledelsessystemer for tjenester ved bruk av teknologi og digital informasjon.  

NS-ISO/IEC 20000-3:2019

Standarden er revidert og gir veiledning om anvendelsesområdet for og anvendeligheten av kravene i ISO/IEC 20000-1 og hjelper med å planlegge og finne ut om ISO/IEC 20000-1 er relevant for en organisasjon. Den illustrerer hvordan omfanget av hvordan ledelsessystemer for tjenester kan defineres, uavhengig av om organisasjonen har erfaring med å definere omfanget av andre ledelsessystemer. Standarden kommer med eksempler, veiledninger og anbefalinger.

SN-ISO/IEC TR 20000-7:2019

Den nye tekniske rapporten gir veiledning i å det å innføre et ledelsessystem for tjenester (NS ISO/IEC 20000-1), for kvalitet (NS-EN ISO 9001) og for informasjonssikkerhet (NS-EN ISO/IEC 27001). Et eller flere av ledelsessystemene kan være innført fra før av og flere kan også innføres samtidig. 

I praksis kan et ledelsessystem for tjenester, kvalitet og informasjonssikkerhet også samkjøres med andre ledelsessystemer som NS-EN ISO 22301 og NS-ISO 55001.

Ny håndbok

Det har også kommer ut en ny håndbok i praktisk veiledning for implementering av ledelsessystemer for IT-tjenester, SN-ISO/IEC 20000 Guide:2019.

Les mer om den nye håndboken

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-02-13

NOK 893,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Tjenesteledelse - Del 2: Veiledning i anvendelse av ledelsessystemer for tjenester

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Tjenesteledelse - Del 3: Veiledning i anvendelsesområdet for og anvendeligheten av ISO/IEC 20000-1

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Tjenesteledelse - Del 7: Veiledning om hvordan NS-ISO/IEC 20000-1:2018 integreres og stemmer overens med NS-ISO 9001:2015 og NS-ISO/IEC 27001:2013

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-01-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Informasjonsteknologi - Tjenesteledelse - Håndbok - En praktisk veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang