Én grunnleggende identitet

Personidentifisering er viktig. At noen overtar andres identitet for å kunne utføre ulike former for skadeverk og svindel er et økende problem. Vi vet at det innvilges sosiale ytelser for «falske» barn, at personer kan ha flere typer identiteter og at en del slett ikke har noen fastsatt identitet. Mer reising over landegrenser øker viktigheten av orden fra første etablering av identitet til siste kontroll av identitet.

Nye norske pass

For å gjøre noe med dette har EU-kommisjonen utviklet en er aksjonsplan; EC Communication EU [COM(2016)790] «Action plan to strengthen the European response to travel document fraud». I denne forbindelsen er to europeiske forskningsprosjekter spesielt viktige:

 

Forskningsprosjektene har handlet om hva problemene består i og hva som kan gjøres. Et miljø ved NTNU/Gjøvik har deltatt aktivt i arbeidet, og prosjektene har vært opptatt av mulighetene for standardisering.

Anbefalinger fra prosjektene er presentert både for standardiseringsmiljøene i Europa og i politiske miljøer.

Europeisk arbeidsgruppe
En ny arbeidsgruppe, WG 19, er opprettet i den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 224, Personal identification and related personal devices with secure element, systems, operations and privacy in a multi sectorial environment. Standard Norge koordinerer arbeidet fra norsk side.

Av de anbefalte tiltakene, både i aksjonsplanen til EU-kommisjonen og i forskningsprosjektene, er arbeid med å komme fram til felles prosesser bak og utforming av såkalte «breeder documents». Det vanligst "breeder document" er fødselsattesten, men det finnes også andre dokumenter som sikrer at den som krever en permanent identitet, pass/ID-kort, er den han/hun hevder. Eksempler er attester for ekteskap og adopsjon- eller hittebarnstatus.

Det er viktig at løsningene for personidentifikasjon ligger nært til nasjonal og europeisk politikk. Flere aksjonsplaner, direktiver og forordninger er grunnlag for arbeidet. Se bl.a. EUs ministerråds Action plan to strengthen the European response to travel document fraud - Draft Council conclusions.

Møte i Norge
Den europeiske standardiseringsgruppen WG 19 hadde oppstartmøte i Oslo 8. og 9. mars. Politidirektoratet var Standard Norges hovedsamarbeidspartner for møtet. Det deltok 25 eksperter fra rundt sju land, mange med mye erfaring fra standardisering og forskning.

For Standard Norge var det spesielt fint å kunne foreslå den dyktige og erfarne forskeren og standardiseringseksperten førsteamanuensis Bian Yang fra NTNU/Gjøvik som prosjektleder for den nye europeiske standarden for «Personal identification – Secure and interoperable European Breeder Documents».Prosjektet skal ende i minst en europeisk standard.
CEN-medlemsorganisasjonene kan foreslå hvem som skal lede arbeidsgruppen og har en frist til før påske.

Arbeidet i WG 19, som i resten av CEN/TC 224, er tilknyttet Standard Norges komité SN/K 188 IT sikkerhet – Personidentifisering - kort og biometri

For mer informasjon, ta kontakt med Knut Lindelien i Standard Norge: kli@standard.no

Sist oppdatert: 2017-04-06