Folk under en konferanse

Standardenes bidrag til digitaliseringen

Under frokostmøtet Standard Morgen 23. mai om digitalisering og tjenesteutvikling presenterte representanter fra flere næringer sine strategier for digitalisering og understreket behovet for felles standarder.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet åpnet arrangementet med å presentere Industrimeldingen som nylig ble lansert.

Standarder bidrar på ulike måter for å få til digitalisering i praksis. Det kan handle om alt fra hvordan industrielle data skal snakke sammen, til hvordan man skal ivareta krav til personvern og IT-sikkerhet i en digital hverdag.

Nedenfor kan du laste ned presentasjonene fra Standard Morgen om digitalisering og tjenesteutvikling:

Om Industrimeldingen
Statssekretær Lars Jacob Hiim, Nærings- og fiskeridepartementet

Digitalisering drevet av AI, IOT og 5G
Forskningsdirektør Patrick Waldemar, Telenor

Digitalt veikart for byggenæringen
Markedssjef Jøns Sjøgren, Byggenæringens landsforening

Kostnadseffektivisering i petroleumsnæringen
Manager Project System Engineers Kirsten Helle, TechnipFMC

Standard Norges arbeid knyttet til digitalisering
Adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge

 

mann holder innlegg under arrangement

Standard Norges styreleder ønsker velkommen

Mann holder innlegg under arrangement

Statssekretær Lars Jacob Hiim presenterer Industrimeldingen.

Mann holder innlegg under arrangement

Forskningsdirektør Patrick Waldemar, Telenor.

Sist oppdatert: 2017-12-14