Liggende lyspære
(foto: ScanStockPhoto)

Standardisering, forskning og innovasjon

Standard Norge inviterer til seminar tirsdag 12. august 2014 kl. 1000 – 1400.

Standardisering blir i økende grad sett på som en brobygger mellom forskning, innovasjon og markedet. Standardisering er en måte å samle kunnskap og spre denne gjennom standardene og dermed bidra til innovasjon.

Innovasjon og evnen til å utvikle og levere innovative varer og tjenester til markedet er blitt identifisert i utallige policydokumenter som essensielt for å fremme europeisk konkurransekraft. Standarder er viktige for å nå målet om et mer konkurransekraftig Europa, og de bidrar til utvikling av løsninger og sikrer spredning av forskningsresultater.

EU-kommisjonen har gitt standardisering en viktig rolle i det 8. rammeprogram «Horizon 2020». Europeiske forskningsprosjekter kan fullt ut nyttiggjøre seg av de fordeler og muligheter som tilbys gjennom europeiske standarder, men i mange tilfeller er det for liten kunnskap om hvordan dette kan gjøres.

Hensikten med seminaret er å informere nærmere om standardiseringens rolle i «Horizon 2020» og hvordan vi kan skape verdier med standardisering i forskning og innovasjon. På møtet vil vi gi eksempler på prosjekter der samspillet mellom standardisering, forskning og innovasjon har lykkes.

Målgruppen for seminaret er forsknings- og innovasjonsmiljøer og alle organisasjoner med en interesse for forskning, innovasjon og det europeiske rammeprogrammet.

Program

 • Innledning
  Vi ønsker å bidra til at standardisering blir vesentlig mye mer enn å delta. Det bør være en vei fra mulige løsninger til enighet og nye varer og tjenester.
  v/ Trine Tveter, adm. direktør i Standard Norge
 • Å stimulere til innovasjon - forskningens plass, med særlig vekt på Horisont 2020
  Innovasjon krever ofte forskning for å være robust og trigge verdiskaping bredt og over tid. Å stimulere til innovasjon som adresserer større samfunnsutfordringer og gir vesentlig bedre private og offentlige tjenester står i fokus både i Horisont 2020 og nasjonalt. Dette utfordrer tradisjonelle samarbeidsmodeller og forståelsen av hva og hvordan vi skal få til og måle verdiskaping. Hvordan håndteres dette i Horisont 2020 og i Forskningsrådets nye satsing IKT 2025?
  v/ Trond Knudsen, NCP for IKT-baserte tjenester i privat og offentlig sektor
 • Hvilke hjelpemidler har vi for å sikre at forskning og næringsliv samarbeider med standardiseringen for å øke den økonomiske og sosiale nytten av nye ideer og teknologier
  v/ Anne Kristoffersen, utviklingssjef i Standard Norge
 • Eksempler på forholdet «Forskning – Standardisering – Innovasjon»
  Oppbyggingen av et forsknings- og undervisningssenter ved Høgskolen i Gjøvik som bakgrunn for standardiseringsinnsats og betydningen for nye tjenester (foredraget holdes på engelsk)
  v/ Christoph Busch, professor Høgskolen i Gjøvik/Fraunhofer Institut (Biometristandardisering)
  Christoph leder den største arbeidsgruppen under ISO/IEC JTC 1 SC 37 Biometri, WG 3 Biometriske datautvekslingsformater
 • Det er ikke lett å være en liten bedrift og lykkes internasjonalt. Standardisering gir deg noen muligheter, men vil vi kunne stole på at regjeringens satsing på å involvere små og mellomstore bedrifter og andre samfunnsaktører bedre i standardiseringsarbeid faktisk følges opp av reelle virkemidler?
  v/ Kjell Bengtsson, Senior Vice President  i Jotne. PLCS (Produktmodell-standardisering og test av produktmodeller)
  Kjell deltar i ISO/TC 184 WG 4 Avansert produksjon og har bygd opp tjenester knyttet til testing av programvare som bygger på modelleringsspråket EXPRESS
 • Hva kan vi lære av andre som omsetter forskning til nye (undervisnings)tjenester?  Er dette vanskeligere i Norge enn andre steder?
  v/ Erlend Øverby, prosjektleder i Karde (IT for læring, utdanning og opplæring)
  Erlend leder ISO/IEC JTC 1 SC 36 ITLET, eller eLæring, og har omfattende erfaring fra en rekke standardiseringskomiteer.
 • Hvor går vi videre?
  Hva er mulighetsrommet for en næringslivsorganisasjon? Vil Abelia følge opp målsetningene med at små og mellomstore organisasjoner og andre aktører skal involveres mere i standardisering? Råd til standardiseringen og standardiseringsdeltakere.
  v/ Tore Frellumstad, advokat, Abelia 

Seminaret arrangeres hos Standard Norge, Strandveien 18 på Lysaker.

Vennligst bruk vår påmeldingskjema dersom du ønsker å delta på seminaret. Fristen for påmelding er fredag 8. august kl. 1500. Det er ingen seminaravgift for å delta.

For mer informasjon om seminaret kan prosjektleder Knut Lindelien kontaktes.

Europeisk konferanse i oktober
De europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC arrangerer en konferanse i Brussel torsdag 30. oktober i samarbeid med EU-kommisjonen og EFTA sekretariatet. Konferansen har fått tittelen «Standards: Your innovation bridge». Det vil være anledning for norske aktører å melde seg på konferansen. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt på seminaret.

Sist oppdatert: 2014-08-04