Seminar om forskning og innovasjon

Seminaret, som ble arrangert 12. august, viste eksempler på hvordan næringsliv og forskningsmiljøer bruker standardisering til å få gjennomslag for løsninger og skape verdifulle internasjonale nettverk. Det viste også hvordan standardiseringen kan bidra i dette arbeidet og det ble gitt verdifulle innspill til hvordan Standard Norge kan bli bedre. Her kan du finne alle presentasjonene fra seminaret.

Deltakere på seminaret

Tipsene til Standard Norge om hvordan vi kan bli bedre gikk blant annet ut på å finne effektive og tilpassede arbeidsmetoder, gi enda bedre informasjon til og opplæring av forsknings- og innovasjonsmiljøene, vise større åpenhet i prosessene og bedre samarbeid med Forskningsrådet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og bransjeforeninger.

Presentasjonene fra seminaret

Sist oppdatert: 2014-09-02