Nordmannen Thomas Haug – en internasjonal industriell helt

Tidsskriftet til IEEE «Spectrum» har i siste nummer en artikkel om «industrielle helter». En av heltene de om taler er nordmannen Thomas Haug. Han er kanskje aller mest kjent for å være «oppfinneren» av tekstmeldinger og GSM. Han var også i mange år leder av en internasjonale standardiseringskomite.

I artikkelen omtalers blant annet bidrag til sosial og kulturell trivsel for menneskeheten som ett kriterium for å bli omtalt som helt innenfor ingeniørfaget. Det er her den norske elektroingeniøren Thomas Haug trekkes fram som en banebrytende skikkelse i fremveksten av mobiltelefoner. Han blir omtalt som mannen bak SMS.

Haug ledet det nordiske arbeidet som utviklet mobilsystemet NMT (Nordic Mobile Telephone). Dette igjen ledet fram til utviklingen av GSM, og Haug ledet prosjektgruppen som standardiserte GSM.

Les mer om Thomas Haug på Wikipedia.

IEEE står for Institute of Electrical and Electronics Engineers, og IEEE deltar aktivt i internasjonal standardisering spesielt innenfor IKT og tele.

Bilde av Thomas Haug og andre internasjonale industrielle helter

Bildet viser Thomas Haug sammen med andre "indstrielle helter" som bladet "IEEE Spectrum" omtaler i siste nummer (07/14).

Sist oppdatert: 2014-07-21