Internasjonal standardiseringskomité for læringsteknologi holder møte i Oslo

Det årlige møtet i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/IEC JTC 1/SC 36 for læringsteknologi holdes denne gang i Oslo fra 23. til 27. juni. Komiteen står bak en rekke av de standardene som sikrer at «hjulene går rundt» i undervisningssektoren.

Nettbrett og skrivesaker

Standarder er viktig for bruk av teknologi i læringssammenheng (foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Mandag formiddag (23. juni) og hele fredag (27. juni) er det plenumsmøter. Der ventes det å komme 70–100 delegater fra de fleste kanter av verden. I alt 46 land er medlemmer i komiteen.

Fra mandag ettermiddag til og med hele torsdag er det møter i arbeidsgruppene (WG 1 til WG 7). Det er i disse møtene selve standardene blir utarbeidet. Arbeidsgruppene er:

  • WG 1: Vocabulary
  • WG 2: Collaborative technology
  • WG 3: Learner information
  • WG 4: Management and delivery of learning, education and training
  • WG 5: Quality assurance and descriptive frameworks
  • WG 6: Platform, Services, and Specification Integration
  • WG 7: Culture, language and individual needs

Formelt er det kun utpekte delegater som har rett til å møte, både i plenum og i arbeidsgruppene.

Mer informasjon om møte i Oslo kan du finne på den egne nettsiden som er opprettet. For mer informasjon kan du også kontakte prosjektleder i Standard Norge Håvard Hjulstad.

Sist oppdatert: 2014-06-20